fbpx
Cao đẳng mỹ thuật hoàng gia (Royal College of Art) được thành lập năm 1837 tại dưới tên gọi trường thiết kế chính phủ tại Kensington Gore, London. Trường cấp bằng MA, M.Phil, PhD. Các phòng ban bao gồm sản xuất phim hoạt hình, kiến trúc, thuật làm đồ gốm & thủy tinh, nghệ thuật truyền thông & thiết kế, bảo tồn, quản lý nghệ thuật đương đại, thiết kế tương tác, thiết kế sản phẩm, thời trang nam giới, thời trang nữ, kim hoàn, lịch sử thiết kế, kỹ thuật làm đồ án công nghiệp, hội họa, nhiếp ảnh, tranh in, điêu khắc, dệt, thiết kế xe, phim ảnh & truyền hình.

 

Cao đẳng mỹ thuật hoàng gia (Royal College of Art) được thành lập năm 1837 tại dưới tên gọi trường thiết kế chính phủ tại Kensington Gore, London. Trường cấp bằng MA, M.Phil, PhD. Các phòng ban bao gồm sản xuất phim hoạt hình, kiến trúc, thuật làm đồ gốm & thủy tinh, nghệ thuật truyền thông & thiết kế, bảo tồn, quản lý nghệ thuật đương đại, thiết kế tương tác, thiết kế sản phẩm, thời trang nam giới, thời trang nữ, kim hoàn, lịch sử thiết kế, kỹ thuật làm đồ án công nghiệp, hội họa, nhiếp ảnh, tranh in, điêu khắc, dệt, thiết kế xe, phim ảnh & truyền hình.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 6.15 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 2.61 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 4.15 km

West London English School

Location: West London English School, Uxbridge Road, London, UKPhone: +44 20 3198 1888
Website: http://wles.net/
Distance: 9.04 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 3.91 km

British Study Centres London

Location: British Study Centres London Central, Bloomsbury Square, London, UKPhone: +44 20 7317 0160
Website: https://www.british-study.com/adults/english-language-schools/london/
Distance: 4.39 km