fbpx
Cao đẳng nông nghiệp hoàng gia (Royal Agricultural College) được thành lập năm 1845 tại Cirencester, Gloucestershire, Anh. Trường có các chương trình đa dạng trong những lĩnh vực khoa học nông nghiệp, nghiên cứu kinh doanh, phê bình quản lý giáo dục, nghiên cứu giống ngựa, quản lý đất nông thôn, quản lý tài sản. Khóa học được tổ chức giảng dạy thông qua các trường như nông nghiệp, kinh doanh, kinh tế nông thôn & quản lý đất đai. Bậc sau đại học đào tạo về nông nghiệp, sử dụng đất và quản lý bất động sản, trang trại và tư vấn nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, quản lý & kinh doanh v.v

 

Cao đẳng nông nghiệp hoàng gia (Royal Agricultural College) được thành lập năm 1845 tại Cirencester, Gloucestershire, Anh. Trường có các chương trình đa dạng trong những lĩnh vực khoa học nông nghiệp, nghiên cứu kinh doanh, phê bình quản lý giáo dục, nghiên cứu giống ngựa, quản lý đất nông thôn, quản lý tài sản. Khóa học được tổ chức giảng dạy thông qua các trường như nông nghiệp, kinh doanh, kinh tế nông thôn & quản lý đất đai. Bậc sau đại học đào tạo về nông nghiệp, sử dụng đất và quản lý bất động sản, trang trại và tư vấn nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, quản lý & kinh doanh v.v

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Royal Agricultural University

Location: Royal Agricultural University, Stroud Road, Cirencester, Vương Quốc AnhPhone: +44 1285 652531
Website: https://www.rau.ac.uk/
Distance: 0 km