fbpx
Học viện Nghệ thuật Kịch Hoàng gia (RADA) tổ chức các khóa đào tạo cho diễn viên, quản lý sân khấu, giám đốc, nhà thiết kế và chuyên gia thủ công kỹ thuật sân khấu. RADA được thành lập vào năm 1904 và đã xây dựng được danh tiếng nổi bật như một trung tâm chất lượng cao nổi tiếng thế giới, có cơ sở vật chất tốt nhất, sự giảng dạy xuất sắc và mối quan hệ mạnh mẽ với các ngành thuê tuyển sinh viên tốt nghiệp. Sinh viên của RADA là một cộng đồng đa dạng, thống nhất bởi niềm đam mê chung với nghệ thuật nhà hát. Trong những điều giúp RADA nổi bật là mức độ quan tâm cá nhân đặc biệt trong suốt quá trình đào tạo – các kỹ năng của các chuyên gia giàu kinh nghiệm được khai thác để cung cấp khóa đào tạo được thiết kế riêng theo nhu cầu của mỗi cá nhân sinh viên. Tất cả các khóa học đại học của RADA đều phê chuẩn bởi Trường Cao đẳng King Luân Đôn.

 

Học viện Nghệ thuật Kịch Hoàng gia (RADA) tổ chức các khóa đào tạo cho diễn viên, quản lý sân khấu, giám đốc, nhà thiết kế và chuyên gia thủ công kỹ thuật sân khấu. RADA được thành lập vào năm 1904 và đã xây dựng được danh tiếng nổi bật như một trung tâm chất lượng cao nổi tiếng thế giới, có cơ sở vật chất tốt nhất, sự giảng dạy xuất sắc và mối quan hệ mạnh mẽ với các ngành thuê tuyển sinh viên tốt nghiệp. Sinh viên của RADA là một cộng đồng đa dạng, thống nhất bởi niềm đam mê chung với nghệ thuật nhà hát. Trong những điều giúp RADA nổi bật là mức độ quan tâm cá nhân đặc biệt trong suốt quá trình đào tạo – các kỹ năng của các chuyên gia giàu kinh nghiệm được khai thác để cung cấp khóa đào tạo được thiết kế riêng theo nhu cầu của mỗi cá nhân sinh viên. Tất cả các khóa học đại học của RADA đều phê chuẩn bởi Trường Cao đẳng King Luân Đôn.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 2.13 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 6.62 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 9.64 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 0.23 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 7.56 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 0.14 km