fbpx
Học viện khiêu vũ hoàng gia (Royal Academy of Dance) ban đầu được thành lập tại Trocadero Restaurant, Piccadilly, London năm 1920. Hiện nay, trường nằm ở Battersea Square, London. Đây là hội đồng thẩm tra khiêu vũ quốc tế được thành lập với mục đích nâng cao tiêu chuẩn đào tạo Ballet cổ điển tại London. Học viện có khoảng 13,000 sinh viên đến từ 79 quốc gia, thu hút hơn 16,000 học viên mỗi năm. 2 chương trình đào tạo là một loạt đề tài kiểm tra đánh giá phân loại và xếp loại đào tạo. Ballet cổ điển, phong cách tự do, đặc điểm khiêu vũ đã được đưa vào giảng dạy trong những khóa học này.

 

Học viện khiêu vũ hoàng gia (Royal Academy of Dance) ban đầu được thành lập tại Trocadero Restaurant, Piccadilly, London năm 1920. Hiện nay, trường nằm ở Battersea Square, London. Đây là hội đồng thẩm tra khiêu vũ quốc tế được thành lập với mục đích nâng cao tiêu chuẩn đào tạo Ballet cổ điển tại London. Học viện có khoảng 13,000 sinh viên đến từ 79 quốc gia, thu hút hơn 16,000 học viên mỗi năm. 2 chương trình đào tạo là một loạt đề tài kiểm tra đánh giá phân loại và xếp loại đào tạo. Ballet cổ điển, phong cách tự do, đặc điểm khiêu vũ đã được đưa vào giảng dạy trong những khóa học này.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 7.98 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 3.25 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 6.13 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 5.97 km

British Study Centres London

Location: British Study Centres London Central, Bloomsbury Square, London, UKPhone: +44 20 7317 0160
Website: https://www.british-study.com/adults/english-language-schools/london/
Distance: 6.21 km

Spurgeon's College

Location: Spurgeon's College, South Norwood Hill, London, UKPhone: +44 20 8653 0850
Website: http://www.spurgeons.ac.uk/
Distance: 9.72 km