fbpx

Đại Học nghệ thuật được thành lập bởi học viện nghệ thuật hoàng gia và nhạc viện hoàng gia tại The Hague. Bằng cử nhân, thạc sỹ, dự bị chuyên ngành được cung cấp. Khóa học được tổ chức đào tạo bởi học viện nghệ thuật hoàng gia, tác động tới truyền thống, cách tân, nghiên cứu. Mục đích của trường là trang bị cho sinh viên trở thành nghệ sỹ & nhà thiết kế thực thụ – người có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực của họ và xã hội với niềm đam mê, kiến thức uyên thâm, thái độ thực nghiệm.

Đại Học nghệ thuật được thành lập bởi học viện nghệ thuật hoàng gia và nhạc viện hoàng gia tại The Hague. Bằng cử nhân, thạc sỹ, dự bị chuyên ngành được cung cấp. Khóa học được tổ chức đào tạo bởi học viện nghệ thuật hoàng gia, tác động tới truyền thống, cách tân, nghiên cứu. Mục đích của trường là trang bị cho sinh viên trở thành nghệ sỹ & nhà thiết kế thực thụ – người có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực của họ và xã hội với niềm đam mê, kiến thức uyên thâm, thái độ thực nghiệm.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

UNESCO-IHE Institute for Water Education

Location: IHE Delft Institute for Water Education, Westvest, Delft, NetherlandsPhone: +31 15 215 1715
Website: http://www.un-ihe.org/
Distance: 8.47 km

Leiden University College The Hague

Location: Leiden University College, Anna van Buerenplein, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 800 9503
Website: https://www.universiteitleiden.nl
Distance: 0.46 km

Hotelschool The Hague

Location: Hotelschool The Hague, Brusselselaan, The Hague, NetherlandsPhone: +31 88 028 1800
Website: http://www.hotelschool.nl/
Distance: 3.44 km

Royal Academy of Art, The Hague

Location: Royal Academy of Art, The Hague (KABK), Prinsessegracht, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 315 4777
Website: http://www.kabk.nl/
Distance: 0 km

Hague University of Applied Sciences

Location: The Hague University of Applied Sciences, Johanna Westerdijkplein, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 445 8888
Website: http://www.dehaagsehogeschool.nl/
Distance: 1.65 km

Delft University of Technology

Location: Delft University of Technology (TU Delft), Mekelweg, Delft, NetherlandsPhone: +31 15 278 9111
Website: http://www.tudelft.nl/
Distance: 9.58 km