fbpx

Đại Học Rotterdam (Rotterdam University) là một trong những trường đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng tại Hà Lan. Học viện cung cấp hơn 80 chương trình cử nhân, Cao học thông qua 11 trường. Các khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực mỹ thuật, công nghệ, truyền thông & công nghệ thông tin, y tế, xã hội học & hành vi, kỹ thuật, giáo dục, kinh doanh. Đại học Rotterdam nằm ở thành phố Rotterdam với nhiều du học sinh đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau.

Đại Học Rotterdam (Rotterdam University) là một trong những trường đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng tại Hà Lan. Học viện cung cấp hơn 80 chương trình cử nhân, Cao học thông qua 11 trường. Các khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực mỹ thuật, công nghệ, truyền thông & công nghệ thông tin, y tế, xã hội học & hành vi, kỹ thuật, giáo dục, kinh doanh. Đại học Rotterdam nằm ở thành phố Rotterdam với nhiều du học sinh đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Codarts, University of the Arts

Location: Kruisplein 26, 3012 CC Rotterdam, Zuid-Holland, NetherlandsPhone: +31 10 217 1100
Website: http://www.codarts.nl/
Distance: 1.49 km

Netherlands Maritime University

Location: Netherlands Maritime University, Lloydstraat, Rotterdam, NetherlandsPhone: +31 10 448 6060
Website: http://netherlandsmaritimeuniversity.eu/
Distance: 0.96 km

Rotterdam University, University of Applied Sciences

Location: Rotterdam University of Applied Sciences, G.J. de Jonghweg, Rotterdam, NetherlandsPhone: +31 10 794 9494
Website: http://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/locaties/academieplein
Distance: 0 km

Erasmus University Rotterdam

Location: Erasmus University Rotterdam, Burgemeester Oudlaan, Rotterdam, NetherlandsPhone: +31 10 408 1111
Website: http://www.eur.nl/
Distance: 4.38 km