fbpx

Từ năm 1959 cao đẳng cộng đồng Rockland (Rockland Community College) là học viện giáo dục đại học công lập duy nhất tại địa hạt Rockland. Trường có 10,000 sinh viên theo học chương trình tín chỉ & niên chế. Cao đẳng cộng đồng Rockland nằm ở Hudson Valley cách 25 dặm về phía tây bắc New York City. Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội, nghệ thuật, công nghệ, kinh doanh, y tế, toán & khoa học. Bằng liên kết, chứng chỉ hệ 1 năm cũng được cung cấp. Khóa học phát triển quản lý & sinh viên tài năng/cố vấn đạt chuẩn quốc gia.

Từ năm 1959 cao đẳng cộng đồng Rockland (Rockland Community College) là học viện giáo dục đại học công lập duy nhất tại địa hạt Rockland. Trường có 10,000 sinh viên theo học chương trình tín chỉ & niên chế. Cao đẳng cộng đồng Rockland nằm ở Hudson Valley cách 25 dặm về phía tây bắc New York City. Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội, nghệ thuật, công nghệ, kinh doanh, y tế, toán & khoa học. Bằng liên kết, chứng chỉ hệ 1 năm cũng được cung cấp. Khóa học phát triển quản lý & sinh viên tài năng/cố vấn đạt chuẩn quốc gia.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Ramapo College of New Jersey

Location: Ramapo College of New Jersey, Ramapo Valley Road, Mahwah, NJ, USAPhone: +1 201-684-7500
Website: https://www.ramapo.edu/
Distance: 9.5 km

Rockland Community College, State University of New York

Location: Rockland Community College, College Road, Suffern, NY, USAPhone: +1 845-574-4000
Website: http://www.sunyrockland.edu/
Distance: 0 km