fbpx

Học viện công nghệ Rochester (Rochester Institute of Technology) là học viện tư thục tại Rochester, New York. Trường được thành lập năm 1829 với 15,989 sinh viên theo học hiện nay. Rochester cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận, AAS, AOS, AS, BFA, BS, ACERT, MBA, ME, MFA, MS, MST, Ph.D. Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy thông qua các cao đẳng: công nghệ & khoa học ứng dụng, kinh doanh, khoa học thông tin & máy tính, kỹ thuật, nghệ thuật hình ảnh & khoa học, nghệ thuật tự do, khoa học, học viện kỹ thuật quốc gia dành cho người khiếm thính

Học viện công nghệ Rochester (Rochester Institute of Technology) là học viện tư thục tại Rochester, New York. Trường được thành lập năm 1829 với 15,989 sinh viên theo học hiện nay. Rochester cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận, AAS, AOS, AS, BFA, BS, ACERT, MBA, ME, MFA, MS, MST, Ph.D. Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy thông qua các cao đẳng: công nghệ & khoa học ứng dụng, kinh doanh, khoa học thông tin & máy tính, kỹ thuật, nghệ thuật hình ảnh & khoa học, nghệ thuật tự do, khoa học, học viện kỹ thuật quốc gia dành cho người khiếm thính

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Chichester

Location: University of Rochester, Rochester, Tiểu bang New York, Hoa KỳPhone: +1 585-275-2121
Website: http://www.rochester.edu/
Distance: 6.44 km

Rochester Institute of Technology

Location: Rochester Institute of Technology, Lomb Memorial Drive, Rochester, NY, USAPhone: +1 585-475-2411
Website: http://www.rit.edu/
Distance: 0 km

University of Rochester

Location: University of Rochester, Rochester, NY, USAPhone: +1 585-275-2121
Website: http://www.rochester.edu/
Distance: 6.44 km