fbpx

Thông tin chung

Đại học Xavier là một trường đại học Dòng Tên ở Cincinnati và Norwood, Ohio. Trường là trường đại học dòng Tên Công giáo lâu đời nhất và thứ tư ở Hoa Kỳ. Xavier có tuyển sinh đại học 4,485 sinh viên và tuyển sinh sau đại học là 2,165. Xavier chủ yếu là một trường đại học, tổ chức nghệ thuật tự do.

Thông tin chung

Đại học Xavier là một trường đại học Dòng Tên ở Cincinnati và Norwood, Ohio. Trường là trường đại học dòng Tên Công giáo lâu đời nhất và thứ tư ở Hoa Kỳ. Xavier có tuyển sinh đại học 4,485 sinh viên và tuyển sinh sau đại học là 2,165. Xavier chủ yếu là một trường đại học, tổ chức nghệ thuật tự do.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Cincinnati State Technical And Community College

Location: Cincinnati State Technical and Community College, Central Parkway, Cincinnati, OH, USAPhone: +1 513-569-1500
Website: https://www.cincinnatistate.edu/
Distance: 5.36 km

Xavier University

Location: Xavier University, Victory Parkway, Cincinnati, OH, USAPhone: +1 513-745-3000
Website: http://www.xavier.edu/
Distance: 0 km

Rivier University

Location: Xavier University, Victory Parkway, Cincinnati, Ohio, Hoa KỳPhone: 513-745-3000
Website: https://www.xavier.edu/
Distance: 0 km

University of Cincinnati

Location: 141 W University Ave, Cincinnati, OH 45219, USAPhone: +1 513-556-6000
Website: https://www.uc.edu/
Distance: 3.94 km