fbpx

Thông tin chung

Được thành lập năm 1916, cao đẳng cộng đồng Riverside (Riverside Community College) là học viện công lập tại California. Trường cấp bằng dự bị chuyên ngành, dự bị nghề, chương trình dạy nghề & kỹ thuật. Ngoài ra, học viện cũng có bằng liên kết nghệ thuật & khoa học, chứng chỉ. Những chuyên ngành bao gồm kế toán, giải phẫu & sinh lý học, kiến trúc, công nghệ xây dựng, ẩm thực, điện tử, dịch vụ cấp cứu, phim truyền hình & video, công nghệ đồ họa, nghiên cứu vấn đề pháp lý, bất động sản, truyền thông ngôn luận v.v. Cao đẳng cộng đồng Riverside có 3 cơ sở: Riverside City, Moreno Valley, Norco với hơn 30,000 sinh viên theo học.

Chi tiết

Chi phí

Chi phí theo năm
- Chi phí sinh hoạt: US$4,467
- Chi phí thuê nhà ngoài: US$9,804

Thông tin chung

Được thành lập năm 1916, cao đẳng cộng đồng Riverside (Riverside Community College) là học viện công lập tại California. Trường cấp bằng dự bị chuyên ngành, dự bị nghề, chương trình dạy nghề & kỹ thuật. Ngoài ra, học viện cũng có bằng liên kết nghệ thuật & khoa học, chứng chỉ. Những chuyên ngành bao gồm kế toán, giải phẫu & sinh lý học, kiến trúc, công nghệ xây dựng, ẩm thực, điện tử, dịch vụ cấp cứu, phim truyền hình & video, công nghệ đồ họa, nghiên cứu vấn đề pháp lý, bất động sản, truyền thông ngôn luận v.v. Cao đẳng cộng đồng Riverside có 3 cơ sở: Riverside City, Moreno Valley, Norco với hơn 30,000 sinh viên theo học.

Chi tiết

Chi phí

Chi phí theo năm
- Chi phí sinh hoạt: US$4,467
- Chi phí thuê nhà ngoài: US$9,804

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

California Baptist University

Location: California Baptist University, Magnolia Avenue, Riverside, CA, USAPhone: +1 951-689-5771
Website: https://www.calbaptist.edu/
Distance: 7.53 km

Riverside City College

Location: 4800 Magnolia Ave, Riverside, California 92506, United StatesPhone: (951) 222-8000
Website: https://www.rcc.edu/Pages/home.aspx
Distance: 1.33 km

Riverside Community College District

Location: 3801 Market Street, Riverside, CA 92501, Hoa KỳPhone: (951) 222-8000
Website: https://www.rccd.edu
Distance: 0 km

University of California - Riverside

Location: University of California, Riverside, University Avenue, Riverside, CA, USAPhone: (951) 827-1012
Website: https://www.ucr.edu/
Distance: 4.55 km