fbpx

Đại Học Radboud Nijmegen (Radboud University Nijmegen) có trụ sở tại Hà Lan và hiện trường có hơn 19.130 sinh viên ghi danh theo học. Trường luôn đảm bảo rằng sinh viên sẽ có rất nhiều cơ hội làm việc chặt chẽ với giáo viên và sinh viên trong buổi hội thảo. Một trong những thế mạnh chính trong ngiên cứu của trường là liên kết hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau và trao đổi các Ý tưởng giữa các cơ sở liên kiết. Trường cung cấp các khóa học khác nhau trong khoa 7 chính cảu mình và tất cả các chương trình học tập và nghiên cứu mà trường cung cấp đã được công nhận trên trường quốc tế bởi Tổ chức công nhận của Hà Lan và vùng Flanders (NVAO).

Đại Học Radboud Nijmegen (Radboud University Nijmegen) có trụ sở tại Hà Lan và hiện trường có hơn 19.130 sinh viên ghi danh theo học. Trường luôn đảm bảo rằng sinh viên sẽ có rất nhiều cơ hội làm việc chặt chẽ với giáo viên và sinh viên trong buổi hội thảo. Một trong những thế mạnh chính trong ngiên cứu của trường là liên kết hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau và trao đổi các Ý tưởng giữa các cơ sở liên kiết. Trường cung cấp các khóa học khác nhau trong khoa 7 chính cảu mình và tất cả các chương trình học tập và nghiên cứu mà trường cung cấp đã được công nhận trên trường quốc tế bởi Tổ chức công nhận của Hà Lan và vùng Flanders (NVAO).

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Radboud University

Location: Radboud University Nijmegen, Houtlaan, Nijmegen, NetherlandsPhone: +31 24 361 6161
Website: https://www.ru.nl/
Distance: 0 km