fbpx

Cao đẳng Queens (Queens College) được thành lập năm 1937 tại Flushing, Queens. Hầu hết các khóa học phổ biến được giảng dạy trong những lĩnh vực: nghệ thuật tự do, khoa học, dự bị chuyên ngành. Trường cung cấp chương trình đào tạo trong 4 mảng bao gồm khóa học cả ngày và buổi tối: nghệ thuật & nhân văn; giáo dục; toán học & khoa học tự nhiên; khoa học xã hội. Lớp học tổ chức trong 1 học kỳ mùa đông và 4 học kỳ mùa hè. Bên cạnh đó, một vài chương trình liên ngành được giảng dạy. Cao đẳng Queens có khoảng 18,500 sinh viên theo học

Cao đẳng Queens (Queens College) được thành lập năm 1937 tại Flushing, Queens. Hầu hết các khóa học phổ biến được giảng dạy trong những lĩnh vực: nghệ thuật tự do, khoa học, dự bị chuyên ngành. Trường cung cấp chương trình đào tạo trong 4 mảng bao gồm khóa học cả ngày và buổi tối: nghệ thuật & nhân văn; giáo dục; toán học & khoa học tự nhiên; khoa học xã hội. Lớp học tổ chức trong 1 học kỳ mùa đông và 4 học kỳ mùa hè. Bên cạnh đó, một vài chương trình liên ngành được giảng dạy. Cao đẳng Queens có khoảng 18,500 sinh viên theo học

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

State University of New York Maritime College

Location: State University of New York Maritime College, Pennyfield Avenue, Bronx, NY, USAPhone: +1 718-409-7200
Website: http://www.sunymaritime.edu/
Distance: 8.21 km

York College

Location: York College, Guy R Brewer Boulevard, Jamaica, Tiểu bang New York, Hoa KỳPhone: +1 718-262-2000
Website: https://www.york.cuny.edu/
Distance: 4.26 km

Vaughn College of Aeronautics And Technology

Location: Vaughn College of Aeronautics and Technology, 23rd Avenue, East Elmhurst, NY, USAPhone: +1 718-429-6600
Website: http://www.vaughn.edu/
Distance: 6.57 km

Queens College of The City University of New York

Location: Queens College Arts Center, Kissena Boulevard, Flushing, NY, USAPhone: +1 718-997-5000
Website: https://www.qc.cuny.edu/
Distance: 0 km

St John's University

Location: 8000 Utopia Parkway, Queens, Jamaica, NY 11439, USAPhone: 718-990-2000
Website: https://www.stjohns.edu
Distance: 2.43 km