fbpx
Đại học Nữ hoàng Margaret được thành lập vào năm 1875 với tư cách là Trường Nấu ăn và Kinh tế nội địa Edinburgh. Trường nằm tại Mussenlburg gần Edinburgh ở Scotland. Trường hoạt động trong 2 cơ sở: Cơ sở Former và Cơ sở Musselburgh. Trường được chia thành 4 trường chuyên ngành: Trường Kinh doanh, Doanh nghiệp và Quản lý, Trường Kịch và Các ngành sáng tạo, Trường Khoa học sức khỏe và Trường Khoa học xã hội, Truyền thông và Liên lạc.

 

Đại học Nữ hoàng Margaret được thành lập vào năm 1875 với tư cách là Trường Nấu ăn và Kinh tế nội địa Edinburgh. Trường nằm tại Mussenlburg gần Edinburgh ở Scotland. Trường hoạt động trong 2 cơ sở: Cơ sở Former và Cơ sở Musselburgh. Trường được chia thành 4 trường chuyên ngành: Trường Kinh doanh, Doanh nghiệp và Quản lý, Trường Kịch và Các ngành sáng tạo, Trường Khoa học sức khỏe và Trường Khoa học xã hội, Truyền thông và Liên lạc.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Basil Paterson Edinburgh

Location: Basil Paterson Edinburgh, Queen Street, Edinburgh, UKPhone: +44 131 225 3802
Website: http://www.basilpaterson.co.uk/
Distance: 8.6 km

SRUC Scotland's Rural College

Location: Scotland's Rural College - SRUC, SRUC, West Mains Road, Edinburgh, UKPhone: +44 (0) 131 535 4000
Website: http://www.sruc.ac.uk/
Distance: 6.57 km

Edinburgh School Of English

Location: Edinburgh School of English, Canongate, The Royal Mile, Edinburgh, UKPhone: +44 131 557 9200
Website: http://www.edinburghschoolofenglish.com/
Distance: 7.22 km

University of Edinburgh

Location: The University of Edinburgh, South Bridge, Edinburgh, Vương Quốc AnhPhone: +44 131 650 1000
Website: http://www.ed.ac.uk/
Distance: 7.38 km