fbpx

Quality Training and Hospitality College (QTHC)

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng khách sạn và đào tạo chất lượng (Quality Training and Hospitality College) được thành lập như công ty đào tạo chất lượng vào năm 1990. Trường hoạt động tại 4 thành phố của Úc là Adelaide, Queensland, Victoria và Parramatta. Các chương trình đào tạo đa dạng được tổ chức giảng dạy như đào tạo quản lý, đào tạo khách sạn với các chuyên ngành như nấu ăn và các hoạt động thương mại, đào tạo bán lẻ và đào tạo dịch vụ khách hàng. Sinh viên có thể đi thực tập trong một loạt lĩnh vực kinh doanh bao gồm bán lẻ, khách sạn, quản lý hậu cần, quản trị văn phòng và bảo trì tài sản. Những chương trình thực tập được cung cấp dưới hình thức đào tạo chứng chỉ.

Cao đẳng khách sạn và đào tạo chất lượng (Quality Training and Hospitality College) được thành lập như công ty đào tạo chất lượng vào năm 1990. Trường hoạt động tại 4 thành phố của Úc là Adelaide, Queensland, Victoria và Parramatta. Các chương trình đào tạo đa dạng được tổ chức giảng dạy như đào tạo quản lý, đào tạo khách sạn với các chuyên ngành như nấu ăn và các hoạt động thương mại, đào tạo bán lẻ và đào tạo dịch vụ khách hàng. Sinh viên có thể đi thực tập trong một loạt lĩnh vực kinh doanh bao gồm bán lẻ, khách sạn, quản lý hậu cần, quản trị văn phòng và bảo trì tài sản. Những chương trình thực tập được cung cấp dưới hình thức đào tạo chứng chỉ.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Carnegie Mellon University Australia (CMU)

Location: Carnegie Mellon University, Victoria Square, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8110 9900
Website: http://www.australia.cmu.edu/
Distance: 2.15 km

Adelaide Hospitality and Training School (AHTS)

Location: AHTS Training and Education, Pirie Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8223 1818
Website: http://www.ahts.sa.edu.au/
Distance: 2.5 km

Eynesbury

Location: Eynesbury, Coglin Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8216 9000
Website: http://www.eynesbury.sa.edu.au/
Distance: 1.77 km

Durban International College

Location: 38 Currie Street, Adelaide Nam Úc, ÚcPhone: (61) 08 84107900
Website: http://www.durban.sa.edu.au/
Distance: 2.36 km

English Language School of Adelaide

Location: 43 Angas Street, Adelaide South Australia, ÚcDistance: 2.08 km

Tabor Adelaide

Location: Tabor Adelaide, Goodwood Road, Millswood Nam Úc, ÚcPhone: +61 8 8373 8777
Website: http://www.taboradelaide.edu.au/
Distance: 1.59 km