fbpx

Purdue University Global

Ngày đăng 2019-01-03
Quốc gia USA
Xếp hạng
0.0

Đại học Purdue Global là một trường đại học công lập dành cho người lớn, hoạt động như một phần của hệ thống Đại học Purdue. Với nội dung được phân phối chủ yếu trực tuyến, các chương trình của trường tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu định hướng nghề nghiệp ở cấp độ liên kết, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Đại học Purdue Global là một trường đại học công lập dành cho người lớn, hoạt động như một phần của hệ thống Đại học Purdue. Với nội dung được phân phối chủ yếu trực tuyến, các chương trình của trường tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu định hướng nghề nghiệp ở cấp độ liên kết, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Purdue University Global

Location: Purdue University Global, West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, FL, USAPhone: +1 866-522-7747
Website: https://www.purdueglobal.edu/
Distance: 0 km

Kaplan University

Location: Kaplan University Cypress, West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, FL, USAPhone: +1 954-515-3000
Website: https://www.purdueglobal.edu/
Distance: 0 km

Broward College

Location: 111 East Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, Florida, Hoa KỳPhone: 954-201-7350
Website: http://www.broward.edu/Pages/home.aspx
Distance: 9.68 km