Cần cập nhật thông tin

Cần cập nhật thông tin

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Ivey Business School

  Location: Hong Kong, Wan Chai, Harbour Road, Ivey Business SchoolPhone: +852 2135 2299
  Website: http://www.ivey.com.hk/
  Distance: 2.68 km

  Pui Ching Academy

  Location: Pui Ching Academy, Shanghai Street, Yau Ma Tei, Hong KongPhone: +852 2332 6611
  Website: http://www.pca.edu.hk/
  Distance: 0 km

  HKU SPACE

  Location: HKU SPACE - Headquarters, The University of Hong Kong Pok Fu Lam Road, Lung Fu Shan, Hong KongPhone: +852 3762 6262
  Website: https://hkuspace.hku.hk/
  Distance: 3.87 km

  Hang Seng Management College

  Location: Hang Seng Management College, Hang Shin Lane, Siu Lek Yuen, Hong KongPhone: +852 3963 5000
  Website: https://www.hsu.edu.hk/
  Distance: 9.26 km

  Hong Kong Nang Yan College of Higher Education (NYC)

  Location: Hong Kong Nang Yan College, Lai Chi Kok Road, Sham Shui Po, Hong KongPhone: +852 3996 1000
  Website: http://www.ny.edu.hk/
  Distance: 2.79 km

  Yew Chung Community College (YCCC)

  Location: Hong Kong, Tin Wan, Tin Wan Hill Road, 2, Yew Chung Community CollegePhone: +852 3977 9877
  Website: http://www.yccece.edu.hk/
  Distance: 6.48 km