fbpx

Đại học Princeton (Princeton University) là trường nghiên cứu tư thục tại Princeton, New Jersey. Học viện được thành lập năm 1746 dưới tên gọi cao đẳng New Jersey. Ngày nay, trường có gần 7,145 sinh viên đại học & cao học. Sinh viên đại học được cấp bằng cử nhân nghệ thuật hoặc khoa học trong những lĩnh vực khác nhau. Trường Graduate cấp bằng tiên tiến về nhân văn, khoa học xã hội, khoa học chung, kỹ thuật. Ph.D có thể theo đuổi các nghiên cứu trong một loạt chương trình toán học, khoa học địa chất, triết học, tôn giáo, xã hội học, vật lý, âm nhạc, ngôn ngữ & văn học & lịch sử của Hy Lạp và La Mã cổ đại, tâm lý học

Đại học Princeton (Princeton University) là trường nghiên cứu tư thục tại Princeton, New Jersey. Học viện được thành lập năm 1746 dưới tên gọi cao đẳng New Jersey. Ngày nay, trường có gần 7,145 sinh viên đại học & cao học. Sinh viên đại học được cấp bằng cử nhân nghệ thuật hoặc khoa học trong những lĩnh vực khác nhau. Trường Graduate cấp bằng tiên tiến về nhân văn, khoa học xã hội, khoa học chung, kỹ thuật. Ph.D có thể theo đuổi các nghiên cứu trong một loạt chương trình toán học, khoa học địa chất, triết học, tôn giáo, xã hội học, vật lý, âm nhạc, ngôn ngữ & văn học & lịch sử của Hy Lạp và La Mã cổ đại, tâm lý học

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

ELS Educational Services

Location: ELS Educational Services, Inc., Roszel Road, Princeton, NJ, USAPhone: +1 609-759-5500
Website: https://www.els.edu/
Distance: 2.63 km

Princeton University

Location: Princeton University, Princeton, NJ, USAPhone: +1 609-258-3000
Website: http://www.princeton.edu/
Distance: 0 km