fbpx

Thông tin chung

Học viện Pratt được thành lập ngày 17 tháng mười năm 1887 bởi Charles Pratt, con trai của một người thợ mộc Massachusetts. Học viện hiện có 3 trụ sở tại Brooklyn, Manhattan và khuôn viên MWPI. Các khóa học tại trường được giảng dạy tại 4 trường chuyên biệt: Trường kiến trúc, Trường nghệ thuật và thiết kế, trường khoa học thư viện và thông tin, trường nghệ thuật tự do và khoa học. Học viện cấp bằng liên kết, bằng đại học và sau đại học.

Thông tin chung

Học viện Pratt được thành lập ngày 17 tháng mười năm 1887 bởi Charles Pratt, con trai của một người thợ mộc Massachusetts. Học viện hiện có 3 trụ sở tại Brooklyn, Manhattan và khuôn viên MWPI. Các khóa học tại trường được giảng dạy tại 4 trường chuyên biệt: Trường kiến trúc, Trường nghệ thuật và thiết kế, trường khoa học thư viện và thông tin, trường nghệ thuật tự do và khoa học. Học viện cấp bằng liên kết, bằng đại học và sau đại học.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Austin W. Marxe School of Public and International Affairs - Baruch College

Location: Baruch College, Lexington Avenue, New York, NY 10010, United StatesPhone: +1 646-312-1000
Website: http://www.baruch.cuny.edu/
Distance: 5.65 km

State University of New York Downstate Medical Center

Location: SUNY Downstate Medical School, Clarkson Avenue, Brooklyn, NY, USAPhone: +1 718-270-1000
Website: http://www.downstate.edu/
Distance: 4.36 km

Graduate School And University Center of The City University of New York

Location: 365 Fifth Avenue, New York, NY 10016, USAPhone: 1-877-428-6942
Website: https://www.gc.cuny.edu/Home
Distance: 6.53 km

Sotheby's Institute of Art - New York

Location: 570 Lexington Ave, NY, New York 10022, USAPhone: +1 212-517-3929
Website: http://www.sothebysinstitute.com/
Distance: 7.27 km

Hunter College of The City University of New York

Location: Hunter College, Park Avenue, New York, NY, USAPhone: +1 212-772-4000
Website: http://www.hunter.cuny.edu/
Distance: 8.5 km

Touro College

Location: 27-33 West 23rd Street, New York, NY 10010, United StatesPhone: 1-844-868-7666
Website: https://www.touro.edu/
Distance: 6.04 km