fbpx
Thành lập năm 1946, Đại học Portland (Portland State University) nằm ở trung tâm thành phố Portland, bang Oregon. Trường có hơn 28.000 sinh viên, trong đó có 1,750 sinh viên quốc tế từ 93 quốc gia trên thế giới. Đại học Portland là một trường công lập đào tạo hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Toàn bộ chương trình giảng dạy được thực hiện qua các trường: cao đẳng nghệ thuật và khoa học, cao đẳng công vụ và đô thị, trường cao học sư phạm, cao đẳng kỹ thuật và khoa học máy tính, quản trị kinh doanh, trường nghiên cứu mở rộng , trường mỹ thuật và biểu diễn nghệ thuật, và trường công tác xã hội.
Thành lập năm 1946, Đại học Portland (Portland State University) nằm ở trung tâm thành phố Portland, bang Oregon. Trường có hơn 28.000 sinh viên, trong đó có 1,750 sinh viên quốc tế từ 93 quốc gia trên thế giới. Đại học Portland là một trường công lập đào tạo hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Toàn bộ chương trình giảng dạy được thực hiện qua các trường: cao đẳng nghệ thuật và khoa học, cao đẳng công vụ và đô thị, trường cao học sư phạm, cao đẳng kỹ thuật và khoa học máy tính, quản trị kinh doanh, trường nghiên cứu mở rộng , trường mỹ thuật và biểu diễn nghệ thuật, và trường công tác xã hội.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Portland

Location: University of Portland, North Willamette Boulevard, Portland, OR, USAPhone: +1 503-943-8000
Website: http://www.up.edu/
Distance: 7.64 km

Concordia University - Portland

Location: Concordia University, Northeast Holman Street, Portland, OR, USAPhone: +1 503-288-9371
Website: http://www.cu-portland.edu/
Distance: 7.46 km

Portland Community College

Location: Portland Community College Southeast, Southeast 82nd Avenue, Portland, OR, USAPhone: +1 971-722-6111
Website: https://www.pcc.edu/
Distance: 8.1 km

Portland State University

Location: 1825 Southwest Broadway, Portland, OR, USAPhone: +1 800-547-8887
Website: http://www.pdx.edu/
Distance: 0 km