fbpx

Đại Học Pompeu Fabra (UPF) là cơ sở giáo dục của Tây Ban Nha. Các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh tại trường gồm có: Kinh tế Kinh doanh Quốc tế, Khoa học Y tế, Khoa học Chính trị và Xã hội, và Công nghệ thông tin và truyền thông. UPF có lượng lớn sinh viên quốc tế theo học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại trường.

Đại Học Pompeu Fabra (UPF) là cơ sở giáo dục của Tây Ban Nha. Các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh tại trường gồm có: Kinh tế Kinh doanh Quốc tế, Khoa học Y tế, Khoa học Chính trị và Xã hội, và Công nghệ thông tin và truyền thông. UPF có lượng lớn sinh viên quốc tế theo học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại trường.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Institute Barcelona International Studies

Location: Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, Carrer de Ramon Trias Fargas, Barcelona, SpainPhone: +34 935 42 30 30
Website: http://www.ibei.org/
Distance: 1.44 km

Zigurat Global Institute of Technology

Location: Zigurat Global Institute of Technology, Carrer dels Almogàvers, Barcelona, SpainPhone: +34 911 09 15 10
Website: https://www.e-zigurat.com/
Distance: 1.78 km

EADA Business School

Location: EADA Business School, Carrer d'Aragó, Barcelona, SpainPhone: +34 934 52 08 44
Website: https://www.eada.edu/
Distance: 1.98 km

Barcelona Technology School (BTS)

Location: Barcelona Technology School, Carrer dels Almogàvers, Barcelona, SpainPhone: +34 933 04 17 21
Website: https://barcelonatechnologyschool.com/
Distance: 2.21 km

EU Business School

Location: EU Business School Barcelona, Avinguda Diagonal, Barcelona, SpainPhone: +34 932 01 81 71
Website: https://barcelona.euruni.edu/
Distance: 4.11 km

Universitat Politecnica de Catalunya

Location: Universitat Politècnica de Catalunya, Carrer de Jordi Girona, Barcelona, SpainPhone: +34 934 01 62 00
Website: http://www.upc.edu/
Distance: 5.64 km