fbpx

Pohang University of Science and Technology (Postech)

Ngày đăng 2019-01-08
Quốc gia HÀN QUỐC
Bằng cấpCao học
Xếp hạng
0.0

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Pohang University of Science and Technology (Postech)

Location: Pohang University of Science and Technology, Cheongam-ro, Hyogok-dong, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, South KoreaPhone: +82 54-279-0114
Website: http://www.postech.ac.kr/
Distance: 0 km