fbpx
Trường Cao đẳng Đại học Plymouth St Mark & St John là một trường cao đẳng đào tạo đại học trong cơ sở, có tên thường gọi là Marjon. Trường được thành lập vào năm 1973, và nằm tại Plymouth, nước Anh. Các môn học khác nhau được tổ chức gồm nghệ thuật kịch và nhà hát; giáo dục và đào tạo giáo viên; tiếng Anh, văn học và viết; đào tạo tiếng Anh; quản lý; truyền thông; hoạt động ngoài trời, xã hội học; liệu pháp ngôn ngữ; và thể thao, sức khỏe, huấn luyện và giáo dục thể chất. Chúng tôi tổ chức hàng loạt khóa học từ Cơ sở và các khóa nâng cao cho đến các chương trình Danh dự và nghiên cứu sau đại học.
Trường Cao đẳng Đại học Plymouth St Mark & St John là một trường cao đẳng đào tạo đại học trong cơ sở, có tên thường gọi là Marjon. Trường được thành lập vào năm 1973, và nằm tại Plymouth, nước Anh. Các môn học khác nhau được tổ chức gồm nghệ thuật kịch và nhà hát; giáo dục và đào tạo giáo viên; tiếng Anh, văn học và viết; đào tạo tiếng Anh; quản lý; truyền thông; hoạt động ngoài trời, xã hội học; liệu pháp ngôn ngữ; và thể thao, sức khỏe, huấn luyện và giáo dục thể chất. Chúng tôi tổ chức hàng loạt khóa học từ Cơ sở và các khóa nâng cao cho đến các chương trình Danh dự và nghiên cứu sau đại học.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Mayflower College

Location: Mayflower College, Radford Road, Plymouth, UKPhone: +44 1752 673784
Website: http://www.maycoll.co.uk/
Distance: 6.78 km

City College Plymouth

Location: City College Plymouth, Kings Road, Plymouth, Vương Quốc AnhPhone: +44 1752 305300
Website: http://www.cityplym.ac.uk/
Distance: 6.42 km

Plymouth College of Art

Location: Plymouth College of Art, Tavistock Place, Plymouth, Vương Quốc AnhPhone: +44 1752 203434
Website: http://www.plymouthart.ac.uk/
Distance: 5.51 km

Plymouth Marjon University (St Mark & St John)

Location: Plymouth Marjon University, Derriford Road, Plymouth, StorbritannienPhone: +44 1752 636700
Website: http://www.marjon.ac.uk/
Distance: 0 km

University of Plymouth

Location: University of Plymouth, Drake Circus, Plymouth, Vương Quốc AnhPhone: +44 1752 585858
Website: http://www.plymouth.ac.uk/
Distance: 5.27 km