fbpx

Cao đẳng Phoenix (Phoenix College) được chứng nhận bởi Ủy ban giáo dục đại học thuộc Hiệp hội các trường/cao đẳng khu vực Bắc Trung Bộ, chứng nhận quốc gia bởi cục kiểm định khu vực. Tọa lạc tại số 15th đường Avenue and Thomas, Phoenix Arizona. Địa điểm thứ 2 “PC Downtown” là tòa nhà lịch sử trong thành phố thương mại & trung tâm văn hóa. Cao đẳng Phoenix có 30,000 sinh viên mỗi năm đến từ các khu vực lân cận và từ hơn 100 quốc gia khác nhau

Cao đẳng Phoenix (Phoenix College) được chứng nhận bởi Ủy ban giáo dục đại học thuộc Hiệp hội các trường/cao đẳng khu vực Bắc Trung Bộ, chứng nhận quốc gia bởi cục kiểm định khu vực. Tọa lạc tại số 15th đường Avenue and Thomas, Phoenix Arizona. Địa điểm thứ 2 “PC Downtown” là tòa nhà lịch sử trong thành phố thương mại & trung tâm văn hóa. Cao đẳng Phoenix có 30,000 sinh viên mỗi năm đến từ các khu vực lân cận và từ hơn 100 quốc gia khác nhau

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Grand Canyon University

Location: Grand Canyon University, West Camelback Road, Phoenix, AZ, USAPhone: +1 602-639-7500
Website: https://www.gcu.edu/
Distance: 4.84 km