fbpx

Học viện Phoenix (Phoenix Academy) là học viện đào tạo tiếng Anh tự thục, được thành lập năm 1989 tại Perth, Tây Úc. Trường có các cơ sở tại Tây Perth, Perth Beach (Fremantle). Phoenix chuyên cung cấp các dịch vụ giáo dục và đào tạo bao gồm tiếng anh học thuật chuyên sâu & tiếng anh chung sư phạm. Trường có hơn 2,000 du học sinh theo học hàng năm. Học viện tổ chức các chương trình nghiên cứu cơ bản, tiếng anh hỗ trợ, tiếng anh – đào tạo sư phạm ngôn ngữ thứ 2

Học viện Phoenix (Phoenix Academy) là học viện đào tạo tiếng Anh tự thục, được thành lập năm 1989 tại Perth, Tây Úc. Trường có các cơ sở tại Tây Perth, Perth Beach (Fremantle). Phoenix chuyên cung cấp các dịch vụ giáo dục và đào tạo bao gồm tiếng anh học thuật chuyên sâu & tiếng anh chung sư phạm. Trường có hơn 2,000 du học sinh theo học hàng năm. Học viện tổ chức các chương trình nghiên cứu cơ bản, tiếng anh hỗ trợ, tiếng anh – đào tạo sư phạm ngôn ngữ thứ 2

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Australian Professional Skills Institute

Location: Australian Professional Skills Institute, Wellington Street, Perth WA, AustraliaPhone: +61 1300 883 673
Website: http://www.apsi.edu.au/
Distance: 2.67 km

Christ Church Grammar School

Location: Christ Church Grammar School, Queenslea Drive, Claremont Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9442 1555
Website: http://www.ccgs.wa.edu.au/
Distance: 8.59 km

Perth College, Anglican School for Girls

Location: Perth College, Lawley Crescent, Mount Lawley Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9471 2100
Website: http://www.perthcollege.wa.edu.au/
Distance: 2.6 km

Trinity Theological College

Location: Trinity Theological College, Newcastle Street, Leederville Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9228 9067
Website: http://www.ttc.wa.edu.au/
Distance: 0.48 km

Australian Institute of Technology And Education

Location: Australian Institute of Technology Transfer, Sarich Way, Bentley Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9355 3534
Website: http://www.aitt.com.au/
Distance: 7.65 km

Australian College of Specialist Makeup

Location: Australian College of Specialist Makeup | ACSM, Stirling Street, Perth Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9228 4611
Website: http://www.acsm.com.au/
Distance: 2.12 km