fbpx

Cao đẳng Bắc Devon (North Devon College) là trường Cao học tại Barnstaple, Bắc Devon. Học viện nằm ở Sticklepath từ năm 1953, được chứng nhận là trung tâm Đại Học năm 1969. Cơ sở mới tọa lạc tại Seven Brethren, Barnstaple. Dạy nghề được cung cấp thông qua thời gian Học nghề mới và chương trình thực tập. Khóa học được giảng dạy từ trình độ 1/cơ bản đến trình độ 4/cử nhân. Cao đẳng Bắc Devon tổ chức đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh, kỹ thuật IT, âm nhạc, khoa học, thể thao & kỹ thuật, chăm sóc & giáo dục

Cao đẳng Bắc Devon (North Devon College) là trường Cao học tại Barnstaple, Bắc Devon. Học viện nằm ở Sticklepath từ năm 1953, được chứng nhận là trung tâm Đại Học năm 1969. Cơ sở mới tọa lạc tại Seven Brethren, Barnstaple. Dạy nghề được cung cấp thông qua thời gian Học nghề mới và chương trình thực tập. Khóa học được giảng dạy từ trình độ 1/cơ bản đến trình độ 4/cử nhân. Cao đẳng Bắc Devon tổ chức đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh, kỹ thuật IT, âm nhạc, khoa học, thể thao & kỹ thuật, chăm sóc & giáo dục

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Petroc

Location: Petroc (North Devon Campus), Old Sticklepath Hill, Barnstaple, UKPhone: +44 1271 345291
Website: https://www.petroc.ac.uk/
Distance: 0 km