fbpx

Đại Học Bách khoa Nhà nước St.Petersburg (SPbPU) là cơ sơ giáo dục thuộc Nga. Trường có nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh cho các lĩnh vực như Kinh tế, Kỹ thuật, Khoa học tự nhiên, Quản trị, Nhân văn, IT, và Thiết kế ở cả bậc đại học và sau đại học. Trường hiện nay có nhiều sinh viên quốc tế đến từ 90 quốc gia trên toàn thế giới

Đại Học Bách khoa Nhà nước St.Petersburg (SPbPU) là cơ sơ giáo dục thuộc Nga. Trường có nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh cho các lĩnh vực như Kinh tế, Kỹ thuật, Khoa học tự nhiên, Quản trị, Nhân văn, IT, và Thiết kế ở cả bậc đại học và sau đại học. Trường hiện nay có nhiều sinh viên quốc tế đến từ 90 quốc gia trên toàn thế giới

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University

Location: Polytechnic University Park, St Petersburg, Russia, 195251Phone: +7 (812) 297 16 16
Website: https://english.spbstu.ru/
Distance: 0 km

ITMO University

Location: ITMO University, Kronverkskiy Prospekt, Saint Petersburg, RussiaPhone: +7 812 232-97-04
Website: http://www.ifmo.ru/
Distance: 6.52 km

Saint-Petersburg State University

Location: Saint Petersburg State University, University Embankment, Saint Petersburg, RussiaPhone: +7 812 328-20-00
Website: http://www.spbu.ru/
Distance: 8.22 km