fbpx

Đại học Pennsylvania (Pennsylvania State University) được thành lập năm 1855 tại Pennsylvania, Hoa Kỳ với 42,914 sinh viên theo học. Học viện bao gồm các cao đẳng: khoa học nông nghiệp, nghệ thuật & kiến trúc, kinh doanh, truyền thông, khoa học khoáng sản & trái đất, giáo dục, kỹ thuật, phát triển nhân lực & y tế, khoa học thông tin & công nghệ, nghệ thuật tự do, khoa học, cao đẳng danh dự Schreyer, trường Graduate.

Đại học Pennsylvania (Pennsylvania State University) được thành lập năm 1855 tại Pennsylvania, Hoa Kỳ với 42,914 sinh viên theo học. Học viện bao gồm các cao đẳng: khoa học nông nghiệp, nghệ thuật & kiến trúc, kinh doanh, truyền thông, khoa học khoáng sản & trái đất, giáo dục, kỹ thuật, phát triển nhân lực & y tế, khoa học thông tin & công nghệ, nghệ thuật tự do, khoa học, cao đẳng danh dự Schreyer, trường Graduate.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Pennsylvania State University Harrisburg Campus

Location: Pennsylvania State University, Happy Valley, PA, USAPhone: +1 814-865-4700
Website: http://www.psu.edu/
Distance: 1.18 km

Pennsylvania State University Park Campus

Location: University Park, State College, Pennsylvania 16802, United StatesPhone: 814-865-4700
Website: http://www.psu.edu/
Distance: 0 km