fbpx

Trường Cao đẳng công nghệ Pennsylvania (Pennsylvania College of Technology) hay còn gọi là Penn State là trường liên kết với Đại học Quốc gia Pennsylvania. Khi được thành lập vào năm 1941, chương trình học của Viện Kỹ thuật Williamsport đã được giảng dạy tại đây từ năm 1914. Trường nằm ở thành phố Williamsport, bang Pennsylvania và tuyển khoảng 6,500 sinh viên. Cao đẳng công nghệ Pennsylvania nhận cấp bằng cử nhân qua các trường học như Công nghệ Tin học và Kinh doanh, Công nghệ trong xây dựng và thiết kế, Khoa học Y khoa, Khách sạn, Công nghệ Kỹ thuật và Công nghiệp, Nghiên cứu tích hợp (Integrated Studies), Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Công nghệ vận chuyển.

Trường Cao đẳng công nghệ Pennsylvania (Pennsylvania College of Technology) hay còn gọi là Penn State là trường liên kết với Đại học Quốc gia Pennsylvania. Khi được thành lập vào năm 1941, chương trình học của Viện Kỹ thuật Williamsport đã được giảng dạy tại đây từ năm 1914. Trường nằm ở thành phố Williamsport, bang Pennsylvania và tuyển khoảng 6,500 sinh viên. Cao đẳng công nghệ Pennsylvania nhận cấp bằng cử nhân qua các trường học như Công nghệ Tin học và Kinh doanh, Công nghệ trong xây dựng và thiết kế, Khoa học Y khoa, Khách sạn, Công nghệ Kỹ thuật và Công nghiệp, Nghiên cứu tích hợp (Integrated Studies), Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Công nghệ vận chuyển.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Pennsylvania College of Technology

Location: Pennsylvania College of Technology, College Avenue, Williamsport, PA, USAPhone: +1 570-326-3761
Website: https://www.pct.edu/
Distance: 0 km