fbpx

Pennsylvania College of Optometry

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia USA
Bằng cấpCao học, Đại Học
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng phép đo thị lực Pennsylvania (Pennsylvania College of Optometry) là trường trực thuộc Đại Học Salus, được thành lập năm 1919. Đây là học viện tư thục tại Elkins Park, Pennsylvania. Trường cung cấp 5 chương trình: cử nhân khoa học, liên thông, thạc sỹ khoa học về đo thị lực lâm sàng, cử nhân khoa học/thạc sỹ khoa học về đo thị lực lâm sàng, tiến sỹ đo thị lực – thực tập nâng cao dành cho chuyên gia đo thị lực quốc tế. Những kháo học đo thị lực cũng được tổ chức đào tạo tại các quốc gia như Áo, Đức, Ấn Độ, Singapore, Thụy Sỹ, Anh, Nam Phi v.v.

Cao đẳng phép đo thị lực Pennsylvania (Pennsylvania College of Optometry) là trường trực thuộc Đại Học Salus, được thành lập năm 1919. Đây là học viện tư thục tại Elkins Park, Pennsylvania. Trường cung cấp 5 chương trình: cử nhân khoa học, liên thông, thạc sỹ khoa học về đo thị lực lâm sàng, cử nhân khoa học/thạc sỹ khoa học về đo thị lực lâm sàng, tiến sỹ đo thị lực – thực tập nâng cao dành cho chuyên gia đo thị lực quốc tế. Những kháo học đo thị lực cũng được tổ chức đào tạo tại các quốc gia như Áo, Đức, Ấn Độ, Singapore, Thụy Sỹ, Anh, Nam Phi v.v.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Pennsylvania College of Optometry

Location: 8360 Old York Road, Elkins Park, PA 19027, USAPhone: 215-780-1400
Website: http://www.salus.edu/
Distance: 0 km

Arcadia University

Location: Arcadia University, South Easton Road, Glenside, PA, USAPhone: +1 215-572-2900
Website: https://www.arcadia.edu/
Distance: 3.1 km

Thomas Jefferson University

Location: Thomas Jefferson University East Falls Campus, Henry Avenue, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 215-951-2700
Website: https://www.jefferson.edu/
Distance: 9.23 km

La Salle University

Location: 1900 West Olney Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, USAPhone: 215.951.1000
Website: https://www.lasalle.edu/
Distance: 5.75 km