fbpx

Penn State Harrisburg

Ngày đăng 2019-01-03
Quốc gia USA
Xếp hạng
0.0

Đại học Pennsylvania Harrisburg (Pennsylvania State University Harrisburg campus) là một nhánh của Đại học Pennsylvania (Pennsylvania State University). Trường thành lập năm 1966 tại ngoại ô Middletown, Pennsylvania. Hiện nay, trường có khoảng 3,900 sinh viên theo học. Đại học Pennsylvania Harrisburg tổ chức 2 chương trình liên kết, 32 khóa học đại học, 22 chương trình thạc sĩ và 3 chương trình tiến sĩ cũng như các khóa học cấp chứng chỉ khác. Tất cả chương trình học được giảng dạy qua các trường: Khoa học hành vi và giáo dục, quản trị kinh doanh, nhân văn, hành chính công, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Đại học Pennsylvania Harrisburg (Pennsylvania State University Harrisburg campus) là một nhánh của Đại học Pennsylvania (Pennsylvania State University). Trường thành lập năm 1966 tại ngoại ô Middletown, Pennsylvania. Hiện nay, trường có khoảng 3,900 sinh viên theo học. Đại học Pennsylvania Harrisburg tổ chức 2 chương trình liên kết, 32 khóa học đại học, 22 chương trình thạc sĩ và 3 chương trình tiến sĩ cũng như các khóa học cấp chứng chỉ khác. Tất cả chương trình học được giảng dạy qua các trường: Khoa học hành vi và giáo dục, quản trị kinh doanh, nhân văn, hành chính công, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Penn State College of Medicine

Location: 700 HMC Crescent Road, Hershey, PA 17033, USAPhone: +1 717-531-8521
Website: http://med.psu.edu/
Distance: 8.7 km

Penn State Harrisburg

Location: Penn State Harrisburg, W Harrisburg Pike, Middletown, PA, USAPhone: +1 717-948-6000
Website: https://harrisburg.psu.edu/
Distance: 0 km