fbpx

Cao đẳng y Penn (Penn State College of Medicine) nằm ở Pennsylvania, USA với hơn 600 sinh viên theo học hàng năm. Trường cung cấp các chương trình trong lĩnh vực giải phẫu học, hóa sinh & sinh học phân tử, công nghệ sinh học, tế bào & sinh học phân tử, di truyền học, miễn dịch học & các bệnh truyền nhiễm, khoa học sinh học hợp nhất, vi sinh & miễn dịch học, y học phân tử, chất độc phân tử, khoa học thần kinh, dược, sinh lý học.

Cao đẳng y Penn (Penn State College of Medicine) nằm ở Pennsylvania, USA với hơn 600 sinh viên theo học hàng năm. Trường cung cấp các chương trình trong lĩnh vực giải phẫu học, hóa sinh & sinh học phân tử, công nghệ sinh học, tế bào & sinh học phân tử, di truyền học, miễn dịch học & các bệnh truyền nhiễm, khoa học sinh học hợp nhất, vi sinh & miễn dịch học, y học phân tử, chất độc phân tử, khoa học thần kinh, dược, sinh lý học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Penn State College of Medicine

Location: 700 HMC Crescent Road, Hershey, PA 17033, USAPhone: +1 717-531-8521
Website: http://med.psu.edu/
Distance: 0 km

Penn State Harrisburg

Location: Penn State Harrisburg, W Harrisburg Pike, Middletown, PA, USAPhone: +1 717-948-6000
Website: https://harrisburg.psu.edu/
Distance: 8.7 km