fbpx

Penn Foster College

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia USA
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng Penn Foster (Penn Foster College) tọa lạc ở Scottsdale, AZ. Trường cung cấp các chương trình & dịch vụ được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người đi làm. Hình thức đào tạo từ xa cấp cho học viên bằng cử nhân trong lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, y tế, giáo dục, dịch vụ xã hội. Ủy ban chứng nhận giáo dục từ xa và hội đồng đào tạo (DETC) ở Washington, D.C đã công nhận cao đẳng Penn Foster. Trường còn được Hội đồng bang Arizona cấp giấy phép cho việc đào tạo đại học tư thục, được ủy quyền cấp bằng cử nhân và bằng liên kết khoa học.

Cao đẳng Penn Foster (Penn Foster College) tọa lạc ở Scottsdale, AZ. Trường cung cấp các chương trình & dịch vụ được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người đi làm. Hình thức đào tạo từ xa cấp cho học viên bằng cử nhân trong lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, y tế, giáo dục, dịch vụ xã hội. Ủy ban chứng nhận giáo dục từ xa và hội đồng đào tạo (DETC) ở Washington, D.C đã công nhận cao đẳng Penn Foster. Trường còn được Hội đồng bang Arizona cấp giấy phép cho việc đào tạo đại học tư thục, được ủy quyền cấp bằng cử nhân và bằng liên kết khoa học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Penn Foster College

Location: Penn Foster College, North Northsight Boulevard, Scottsdale, AZ, USAPhone: +1 800-471-3232
Website: http://pennfoster.edu/
Distance: 0 km

Northcentral University

Location: Northcentral University, East Hartford Drive, Scottsdale, AZ, USAPhone: +1 866-776-0331
Website: https://www.ncu.edu/
Distance: 2.82 km