fbpx

Pembrokeshire College

Ngày đăng 2019-01-11
Quốc gia Vương Quốc Anh
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng Pembrokeshire (Pembrokeshire College) có khóa học Glamorgan được công nhận từ năm 1992. Trường tọa lạc tại Pembrokeshire, UK với gần 21,496 sinh viên theo học hiện nay. Học viện là nhà cung cấp lớn nhất của hạt; tổ chức 16 chương trình giáo dục, đào tạo, và các dịch vụ khác. Cao đẳng Pembrokeshire hiện có những khoa bao gồm sư phạm; mỹ thuật; thiết kế; truyền thông & biểu diễn; quản lý kinh doanh; công nghệ thông tin máy tính; xây dựng; điện & kỹ thuật điện tử; khoa học thể thao; y tế & tư vấn; nông nghiệp; chăm sóc động vật; bảo tồn; nghiên cứu về ngựa; sinh học biển; kỹ thuật hàng hải; tạo mẫu tóc; làm đẹp; du lịch & lữ hành

Cao đẳng Pembrokeshire (Pembrokeshire College) có khóa học Glamorgan được công nhận từ năm 1992. Trường tọa lạc tại Pembrokeshire, UK với gần 21,496 sinh viên theo học hiện nay. Học viện là nhà cung cấp lớn nhất của hạt; tổ chức 16 chương trình giáo dục, đào tạo, và các dịch vụ khác. Cao đẳng Pembrokeshire hiện có những khoa bao gồm sư phạm; mỹ thuật; thiết kế; truyền thông & biểu diễn; quản lý kinh doanh; công nghệ thông tin máy tính; xây dựng; điện & kỹ thuật điện tử; khoa học thể thao; y tế & tư vấn; nông nghiệp; chăm sóc động vật; bảo tồn; nghiên cứu về ngựa; sinh học biển; kỹ thuật hàng hải; tạo mẫu tóc; làm đẹp; du lịch & lữ hành

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Pembrokeshire College

Location: Pembrokeshire College, Haverfordwest, UKPhone: +44 1437 753000
Website: http://www.pembrokeshire.ac.uk/
Distance: 0 km