fbpx
Trường thiết kế mới Parsons (Parsons the New School for Design) được thành lập năm 1896 tại New York, USA. Học viện cấp bằng cử nhân, cao học, giáo dục thường xuyên, chứng chỉ về nghệ thuật & thiết kế, thời trang, mỹ thuật, minh họa, nhiếp ảnh, thiết kế đồ họa, kiến trúc, nghiên cứu môi trường. Khóa học được giảng dạy thông qua 5 trường: chiến lược thiết kế; mỹ thuật, truyền thông & công nghệ; mỹ thuật & lịch sử thiết kế & lý luận; môi trường xây dựng; thời trang
Trường thiết kế mới Parsons (Parsons the New School for Design) được thành lập năm 1896 tại New York, USA. Học viện cấp bằng cử nhân, cao học, giáo dục thường xuyên, chứng chỉ về nghệ thuật & thiết kế, thời trang, mỹ thuật, minh họa, nhiếp ảnh, thiết kế đồ họa, kiến trúc, nghiên cứu môi trường. Khóa học được giảng dạy thông qua 5 trường: chiến lược thiết kế; mỹ thuật, truyền thông & công nghệ; mỹ thuật & lịch sử thiết kế & lý luận; môi trường xây dựng; thời trang
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Austin W. Marxe School of Public and International Affairs - Baruch College

Location: Baruch College, Lexington Avenue, New York, NY 10010, United StatesPhone: +1 646-312-1000
Website: http://www.baruch.cuny.edu/
Distance: 1.3 km

State University of New York Downstate Medical Center

Location: SUNY Downstate Medical School, Clarkson Avenue, Brooklyn, NY, USAPhone: +1 718-270-1000
Website: http://www.downstate.edu/
Distance: 9.94 km

Teachers College Columbia University

Location: Teachers College, Columbia University, West 120th Street, New York, NY, USAPhone: +1 212-678-3000
Website: http://www.tc.columbia.edu/
Distance: 8.84 km

Graduate School And University Center of The City University of New York

Location: 365 Fifth Avenue, New York, NY 10016, USAPhone: 1-877-428-6942
Website: https://www.gc.cuny.edu/Home
Distance: 1.83 km

Sotheby's Institute of Art - New York

Location: 570 Lexington Ave, NY, New York 10022, USAPhone: +1 212-517-3929
Website: http://www.sothebysinstitute.com/
Distance: 3.15 km

Hunter College of The City University of New York

Location: Hunter College, Park Avenue, New York, NY, USAPhone: +1 212-772-4000
Website: http://www.hunter.cuny.edu/
Distance: 4.56 km