fbpx
Đại học Park (Park University) là trường tư thục, được thành lập năm 1875 tại Parkville, Missouri. Trường cấp bằng cử nhân về kế toán, nghệ thuật, đào tạo thể thao, quản lý hàng không, khoa học sinh vật, quản lý, marketing, khoa học thông tin & máy tính, quản trị thực thi pháp luật, khoa học, tư pháp hình sự, kỹ thuật, thiết kế nội thất, khoa học dinh dưỡng, tâm lý học, khoa học chính sách. Đại học Park cấp bằng thạc sỹ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, truyền thông & khả năng lãnh đạo, giáo dục & sư phạm, khả năng lãnh đạo chăm sóc sức khỏe, biểu diễn âm nhac, các vấn đề xã hội.

 

Đại học Park (Park University) là trường tư thục, được thành lập năm 1875 tại Parkville, Missouri. Trường cấp bằng cử nhân về kế toán, nghệ thuật, đào tạo thể thao, quản lý hàng không, khoa học sinh vật, quản lý, marketing, khoa học thông tin & máy tính, quản trị thực thi pháp luật, khoa học, tư pháp hình sự, kỹ thuật, thiết kế nội thất, khoa học dinh dưỡng, tâm lý học, khoa học chính sách. Đại học Park cấp bằng thạc sỹ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, truyền thông & khả năng lãnh đạo, giáo dục & sư phạm, khả năng lãnh đạo chăm sóc sức khỏe, biểu diễn âm nhac, các vấn đề xã hội.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Park University

Location: Park University, Northwest River Park Drive, Parkville, MO, USAPhone: +1 816-741-2000
Website: http://www.park.edu/
Distance: 0 km