fbpx
Read more

Chi phí

  • Phí ghi danh: 44 USD
  • Học phí: 5.550 USD/năm
  • Sách vở: 1.656 USD/năm
  • Ăn ở: 10.854 USD/năm
  • Tổng phí: 17.594 USD/năm

Nhập học

  • Khóa mùa xuân: tháng 1
  • Khóa mùa hè: tháng 6
  • Khóa mùa thu: tháng 8

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Palomar College

Location: Palomar College, West Mission Road, San Marcos, CA, USAPhone: +1 760-744-1150
Website: http://www.palomar.edu/
Distance: 0 km

California State University San Marcos

Location: 333 South Twin Oaks Valley Road, San Marcos, California, USAPhone: 760-750-4000
Website: https://www.csusm.edu/
Distance: 3.19 km