fbpx

Pacifica Graduate Institute

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia USA
Bằng cấpCao học
Xếp hạng
0.0

Học viện Cao học Pacifica (Pacifica Graduate Institute) được thành lập năm 1976 như một học viện giáo dục. Ladera Lane và Lambert Road – 2 cơ sở trực thuộc, nằm giữa chân ngọn đồi miền duyên hải và biển Thái Bình Dương, phía nam Santa Barbara, California. Đây là trường cao học, cung cấp chương trình như MA/PhD về nghiên cứu trạng thái vô thức, PhD tâm lý học lâm sàng, PhD về nghiên cứu trạng thái vô thức cùng với liệu Pháp tâm lý, MA về tư vấn tâm lý, MA-PhD nghiên cứu thần thoại, MA về bản chất con người kết hợp nghiên cứu trạng thái vô thức.

Học viện Cao học Pacifica (Pacifica Graduate Institute) được thành lập năm 1976 như một học viện giáo dục. Ladera Lane và Lambert Road – 2 cơ sở trực thuộc, nằm giữa chân ngọn đồi miền duyên hải và biển Thái Bình Dương, phía nam Santa Barbara, California. Đây là trường cao học, cung cấp chương trình như MA/PhD về nghiên cứu trạng thái vô thức, PhD tâm lý học lâm sàng, PhD về nghiên cứu trạng thái vô thức cùng với liệu Pháp tâm lý, MA về tư vấn tâm lý, MA-PhD nghiên cứu thần thoại, MA về bản chất con người kết hợp nghiên cứu trạng thái vô thức.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Florida Atlantic University

Location: 777 Glades Rd, Boca Raton, Florida, Hoa Kỳ

Colby Community College

Location: Colby Community College, S Range, Colby, KS, USAPhone: +1 785-462-7575
Website: https://www.colbycc.edu/index.html

Whatcom Community College

Location: 237 W Kellogg Rd, Bellingham, WA 98226, Hoa KỳPhone: 360.383.3000
Website: https://whatcom.edu.com/

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/

University of Massachusetts Lowell

Location: Navitas at UMass Lowell, Cumnock Hall, University Avenue, Lowell, MA, USAPhone: +1 978-934-1961
Website: https://www.umlnavitasgssp.com/

University of Hartford

Location: University of Hartford, Bloomfield Avenue, West Hartford, CT, USAPhone: +1 860-768-4100
Website: http://www.hartford.edu/