fbpx

Ozford English Language Centre

Ngày đăng 2018-12-28
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Trung tâm Anh ngữ Ozford (Ozford English Language Centre) là học viện giáo dục tư thục tại Melbourne, Australia. Trường phụ trợ cho nhóm các cao đẳng Ozford. Trung tâm cam kết mang lại kết quả xuất sắc trong đào tạo, sự thành công của sinh viên là thắng lợi của Ozford. Những chương trình được tổ chức giảng dạy như tiếng Anh cơ bản, đào tạo sơ cấp TESOL. Ozford phấn đấu trở thành cơ sở hàng đầu trong giáo dục địa phương và quốc tế, sinh viên có thể đạt được mục tiêu cá nhân & học thuật trong quá trình học tiếng Anh.

Trung tâm Anh ngữ Ozford (Ozford English Language Centre) là học viện giáo dục tư thục tại Melbourne, Australia. Trường phụ trợ cho nhóm các cao đẳng Ozford. Trung tâm cam kết mang lại kết quả xuất sắc trong đào tạo, sự thành công của sinh viên là thắng lợi của Ozford. Những chương trình được tổ chức giảng dạy như tiếng Anh cơ bản, đào tạo sơ cấp TESOL. Ozford phấn đấu trở thành cơ sở hàng đầu trong giáo dục địa phương và quốc tế, sinh viên có thể đạt được mục tiêu cá nhân & học thuật trong quá trình học tiếng Anh.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Computer Power Institute

Location: 450 Queen Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: 09 916 6640
Website: https://computerpowerplus.ac.nz/
Distance: 0.65 km

Selmar Institute of Education

Location: Selmar Institute of Education, Wellington Street, St Kilda, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 1300 923 198
Website: https://selmar.edu.au/
Distance: 5.45 km

LH Martin Institute

Location: The LH Martin Institute, Spencer Road, Parkville Victoria, ÚcPhone: +61 3 8344 0756
Distance: 1.92 km

Mercury Institute of Victoria

Location: Mercury Institute of Victoria Pty Ltd, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9654 0101
Distance: 1.32 km

Barkly International College

Location: Barkly International College, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9600 2996
Website: http://www.barklycollege.com/
Distance: 0.63 km

Australian Academy of Hairdressing

Location: The Academy, Victoria Street, North Melbourne VIC, ÚcPhone: +1 719-598-5770
Website: https://thehairacademy.com.au/
Distance: 1.05 km