Oxford House College, London

Ngày đăng 2019-01-11
Quốc gia Vương Quốc Anh
Xếp hạng
0.0

Trường Cao đẳng Nhà Oxford được thành lập vào năm 1974 và tổ chức các Khóa học tiếng anh, các khóa học Đại Học và hướng nghiệp ở Trung tâm Luân Đôn. Trường cũng tổ chức các khóa học đào tạo hướng nghiệp và các khóa học đại học trình độ đại học và sau đại học. Sinh viên có thể theo học ngành Quản lý khách sạn, Lữ hành và du lịch, Quản trị Kinh doanh và Máy tính. Trường cũng tổ chức các khóa đào tạo giáo viên, tiếng Anh học thuật, DELTA và CELTA Cambridge.

Trường Cao đẳng Nhà Oxford được thành lập vào năm 1974 và tổ chức các Khóa học tiếng anh, các khóa học Đại Học và hướng nghiệp ở Trung tâm Luân Đôn. Trường cũng tổ chức các khóa học đào tạo hướng nghiệp và các khóa học đại học trình độ đại học và sau đại học. Sinh viên có thể theo học ngành Quản lý khách sạn, Lữ hành và du lịch, Quản trị Kinh doanh và Máy tính. Trường cũng tổ chức các khóa đào tạo giáo viên, tiếng Anh học thuật, DELTA và CELTA Cambridge.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 7.34 km

West London English School

Location: West London English School, Uxbridge Road, London, UKPhone: +44 20 3198 1888
Website: http://wles.net/
Distance: 5.97 km

Burlington School Of English

Location: The Burlington School of English, Chesilton Road, London, UKPhone: +44 20 7736 9621
Website: http://www.burlingtonschool.co.uk/
Distance: 7.19 km

Richmond and Hillcroft Adult and Community College

Location: Richmond and Hillcroft Adult Community College, Parkshot, London, UKPhone: +44 20 8891 5907
Website: http://www.rhacc.ac.uk/
Distance: 0.67 km

Frances King School Of English

Location: Frances King School of English, Gloucester Road, London, UKPhone: +44 20 7870 6533
Website: http://www.francesking.com/
Distance: 9.43 km

Oxford House College, London

Location: OHC ( Oxford House College), Hill Street, Richmond, UKPhone: +44 20 8332 7732
Website: http://www.ohcenglish.com/
Distance: 0 km