1 Oxford House College, London - Công ty tư vấn du học GoGet

Oxford House College, London

Posted on 2019-01-11
Rating
0.0

Trường Cao đẳng Nhà Oxford được thành lập vào năm 1974 và tổ chức các Khóa học tiếng anh, các khóa học Đại Học và hướng nghiệp ở Trung tâm Luân Đôn. Trường cũng tổ chức các khóa học đào tạo hướng nghiệp và các khóa học đại học trình độ đại học và sau đại học. Sinh viên có thể theo học ngành Quản lý khách sạn, Lữ hành và du lịch, Quản trị Kinh doanh và Máy tính. Trường cũng tổ chức các khóa đào tạo giáo viên, tiếng Anh học thuật, DELTA và CELTA Cambridge.

Trường Cao đẳng Nhà Oxford được thành lập vào năm 1974 và tổ chức các Khóa học tiếng anh, các khóa học Đại Học và hướng nghiệp ở Trung tâm Luân Đôn. Trường cũng tổ chức các khóa học đào tạo hướng nghiệp và các khóa học đại học trình độ đại học và sau đại học. Sinh viên có thể theo học ngành Quản lý khách sạn, Lữ hành và du lịch, Quản trị Kinh doanh và Máy tính. Trường cũng tổ chức các khóa đào tạo giáo viên, tiếng Anh học thuật, DELTA và CELTA Cambridge.

Read more

Thông tin của bạn

Chỉ cần điền một vài thông tin dưới đây. Tư vấn viên của Du học - Định cư GoGet sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn

Tôi đang quan tâm đến

Bạn muốn học ngành nào?
Bạn muốn học bằng cấp nào?
Lời nhắn

Tất cả thông tin của bạn đều được bảo mật bởi Du học - Định cư GoGet.

Write a Review

Click to rate

Is this your business?

Claim listing is the best way to manage and protect your business

Claim it now!

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 7.34 km

West London English School

Location: West London English School, Uxbridge Road, London, UKPhone: +44 20 3198 1888
Website: http://wles.net/
Distance: 5.97 km

Burlington School Of English

Location: The Burlington School of English, Chesilton Road, London, UKPhone: +44 20 7736 9621
Website: http://www.burlingtonschool.co.uk/
Distance: 7.19 km

Richmond and Hillcroft Adult and Community College

Location: Richmond and Hillcroft Adult Community College, Parkshot, London, UKPhone: +44 20 8891 5907
Website: http://www.rhacc.ac.uk/
Distance: 0.67 km

Frances King School Of English

Location: Frances King School of English, Gloucester Road, London, UKPhone: +44 20 7870 6533
Website: http://www.francesking.com/
Distance: 9.43 km

Oxford House College, London

Location: OHC ( Oxford House College), Hill Street, Richmond, UKPhone: +44 20 8332 7732
Website: http://www.ohcenglish.com/
Distance: 0 km

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.