fbpx

Trường cao đẳng Oxford là một cơ sở giáo dục tư nhân đặt tại Sydney, New South Wales. Trường cung cấp một vài khóa học được công nhận trên toàn quốc trong khung thời gian chuẩn và cấp tốc, một số trong các khóa học này là các chương trình cấp chứng chỉ và văn bằng về nghiên cứu nền tảng, quản lý, công nghệ thông tin, nghiên cứu nền tảng đại học và quản lý kinh doanh. Trường còn cung cấp các khóa học tiếng Anh (ESL và tiếng Anh cơ bản), toán học, kinh tế, các nghiên cứu kinh doanh và xử lý thông tin.

Trường cao đẳng Oxford là một cơ sở giáo dục tư nhân đặt tại Sydney, New South Wales. Trường cung cấp một vài khóa học được công nhận trên toàn quốc trong khung thời gian chuẩn và cấp tốc, một số trong các khóa học này là các chương trình cấp chứng chỉ và văn bằng về nghiên cứu nền tảng, quản lý, công nghệ thông tin, nghiên cứu nền tảng đại học và quản lý kinh doanh. Trường còn cung cấp các khóa học tiếng Anh (ESL và tiếng Anh cơ bản), toán học, kinh tế, các nghiên cứu kinh doanh và xử lý thông tin.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 1.07 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.7 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.65 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.87 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 1.23 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.55 km