fbpx
Cao đẳng kinh doanh Oxford (Oxford Business College) là học viện đào tạo & giáo dục độc lập tại Oxford. 23 năm qua, trường chuyên giảng dạy các khóa học quản lý kinh doanh, marketing, kế toán. Học viện cấp bằng cử nhân quản lý kinh doanh, thạc sỹ quản trị kinh doanh và các khóa học chuyên ngành marketing, kế toán. HNC và HND về kinh doanh (quản lý) cũng như giấy chứng nhận nghiên cứu quản lý của cao đẳng kinh doanh Oxford đều được đào tạo thông qua RDI và cấp bởi Edexcel

 

Cao đẳng kinh doanh Oxford (Oxford Business College) là học viện đào tạo & giáo dục độc lập tại Oxford. 23 năm qua, trường chuyên giảng dạy các khóa học quản lý kinh doanh, marketing, kế toán. Học viện cấp bằng cử nhân quản lý kinh doanh, thạc sỹ quản trị kinh doanh và các khóa học chuyên ngành marketing, kế toán. HNC và HND về kinh doanh (quản lý) cũng như giấy chứng nhận nghiên cứu quản lý của cao đẳng kinh doanh Oxford đều được đào tạo thông qua RDI và cấp bởi Edexcel

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Oise

Location: OISE Oxford, High Street, Oxford, UKPhone: +44 1865 247272
Website: http://www.oise.com/
Distance: 0.43 km

SAE Institute

Location: SAE Institute Oxford, Oxford, UKPhone: +44 333 011 2315
Website: http://www.sae.edu/gbr/campuses/oxford
Distance: 4.82 km

Oxford English Centre (The)

Location: The Oxford English Centre, Banbury Road, Oxford, UKPhone: +44 1865 516162
Website: http://www.oxfordenglish.co.uk/
Distance: 1.27 km

Ruskin College

Location: Ruskin College, Oxford, UKPhone: +44 1865 759600
Website: http://www.ruskin.ac.uk
Distance: 3.58 km

St Clare’s, Oxford An International Education

Location: 139 Banbury Road, Oxford, Oxfordshire, England, UKPhone: +44 (0)1865 552031
Website: https://www.stclares.ac.uk/
Distance: 2.19 km

Ef International School Of English (Cambridge)

Location: EF International Language Campus - English courses in Oxford, Pullens Lane, Oxford, UKPhone: +44 1865 759660
Website: https://www.ef.co.uk/ilsd/schools/oxford/?source=007920,loc_sch_oxf
Distance: 2.5 km