fbpx
Đại học Brookes Oxford được thành lập vào năm 1865 với tư cách là Trường Nghệ thuật Oxford. Trường có hơn 18.000 sinh viên và nằm tại Oxford, Vương quốc Anh. Ba cơ sở chính của trường là Cơ sở Headington, Cơ sở Wheatley và Cơ sở Đồi Harcourt. Trường đi tiên phong trong việc sử dụng các khóa học cấp bằng theo module. Các khoa khác nhau tại trường bao gồm kiến trúc, nghệ thuật, kinh tế học, khoa học máy tính, thể thao ô tô / mô tô, cơ khí, lịch sử, ngôn ngữ hiện đại và xuất bản.

 

Đại học Brookes Oxford được thành lập vào năm 1865 với tư cách là Trường Nghệ thuật Oxford. Trường có hơn 18.000 sinh viên và nằm tại Oxford, Vương quốc Anh. Ba cơ sở chính của trường là Cơ sở Headington, Cơ sở Wheatley và Cơ sở Đồi Harcourt. Trường đi tiên phong trong việc sử dụng các khóa học cấp bằng theo module. Các khoa khác nhau tại trường bao gồm kiến trúc, nghệ thuật, kinh tế học, khoa học máy tính, thể thao ô tô / mô tô, cơ khí, lịch sử, ngôn ngữ hiện đại và xuất bản.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Oise

Location: OISE Oxford, High Street, Oxford, UKPhone: +44 1865 247272
Website: http://www.oise.com/
Distance: 2.26 km

SAE Institute

Location: SAE Institute Oxford, Oxford, UKPhone: +44 333 011 2315
Website: http://www.sae.edu/gbr/campuses/oxford
Distance: 4.21 km

Oxford English Centre (The)

Location: The Oxford English Centre, Banbury Road, Oxford, UKPhone: +44 1865 516162
Website: http://www.oxfordenglish.co.uk/
Distance: 2.71 km

Ruskin College

Location: Ruskin College, Oxford, UKPhone: +44 1865 759600
Website: http://www.ruskin.ac.uk
Distance: 1.4 km

St Clare’s, Oxford An International Education

Location: 139 Banbury Road, Oxford, Oxfordshire, England, UKPhone: +44 (0)1865 552031
Website: https://www.stclares.ac.uk/
Distance: 3.38 km

Ef International School Of English (Cambridge)

Location: EF International Language Campus - English courses in Oxford, Pullens Lane, Oxford, UKPhone: +44 1865 759660
Website: https://www.ef.co.uk/ilsd/schools/oxford/?source=007920,loc_sch_oxf
Distance: 0.36 km