fbpx

Otis College of Art and Design là một trường nghệ thuật và thiết kế tư nhân ở Los Angeles , California . Được thành lập vào năm 1918, đây là trường nghệ thuật chuyên nghiệp độc lập đầu tiên của thành phố.

Otis College of Art and Design
Otis College of Art and Design

Giới thiệu về trường Otis College of Art and Design

Cao đẳng nghệ thuật và thiết kế Otis – Otis College of Art and Design là một trường nghệ thuật tư thục được thành lập vào năm 1918 tại Los Angeles, California. Trường đào tạo hệ Đại Học về lĩnh vực thiết kế, học tập tích hợp, nghệ thuật tự do và khoa học, kiến trúc, nghệ thuật giao tiếp, phương tiện truyền thông Kỹ Thuật số, thiết kế thời trang, mỹ thuật, thiết kế sản phẩm tương tác và đồ chơi. Trường cũng trao bằng SAU đại học trong các lĩnh vực mỹ thuật, thiết kế đồ họa, viết lách và thực hành công cộng.

Otis College of Art and Design
Otis College of Art and Design

Vị trí địa lý của trường Otis College of Art and Design

Otis College of Art and Design là một trường nghệ thuật và thiết kế tư nhân ở Los Angeles , California 

Otis College of Art and Design
Otis College of Art and Design

Chương trình giảng dạy tại Otis College of Art and Design

Các chương trình của trường, được WASC và Hiệp hội Nghệ thuật và Thiết kế Quốc gia công nhận , bao gồm bằng BFA bốn năm về minh họa , mỹ thuật , thiết kế đồ họa , kiến trúc , thiết kế cảnh quan , thiết kế nội thất , thiết kế thời trang , phương tiện kỹ thuật số , thiết kế đồ chơi , và thiết kế sản phẩm . Nó cũng cung cấp bằng cấp MFA về mỹ thuật , thiết kế đồ họa, thực hành công cộng và viết .

Otis College of Art and Design
Otis College of Art and Design

Các ngành học tại Otis College of Art and Design

Otis College of Art and Design
Otis College of Art and Design

Otis College of Art and Design là một trường nghệ thuật và thiết kế tư nhân ở Los Angeles , California . Được thành lập vào năm 1918, đây là trường nghệ thuật chuyên nghiệp độc lập đầu tiên của thành phố.

Otis College of Art and Design
Otis College of Art and Design

Giới thiệu về trường Otis College of Art and Design

Cao đẳng nghệ thuật và thiết kế Otis – Otis College of Art and Design là một trường nghệ thuật tư thục được thành lập vào năm 1918 tại Los Angeles, California. Trường đào tạo hệ Đại Học về lĩnh vực thiết kế, học tập tích hợp, nghệ thuật tự do và khoa học, kiến trúc, nghệ thuật giao tiếp, phương tiện truyền thông Kỹ Thuật số, thiết kế thời trang, mỹ thuật, thiết kế sản phẩm tương tác và đồ chơi. Trường cũng trao bằng SAU đại học trong các lĩnh vực mỹ thuật, thiết kế đồ họa, viết lách và thực hành công cộng.

Otis College of Art and Design
Otis College of Art and Design

Vị trí địa lý của trường Otis College of Art and Design

Otis College of Art and Design là một trường nghệ thuật và thiết kế tư nhân ở Los Angeles , California 

Otis College of Art and Design
Otis College of Art and Design

Chương trình giảng dạy tại Otis College of Art and Design

Các chương trình của trường, được WASC và Hiệp hội Nghệ thuật và Thiết kế Quốc gia công nhận , bao gồm bằng BFA bốn năm về minh họa , mỹ thuật , thiết kế đồ họa , kiến trúc , thiết kế cảnh quan , thiết kế nội thất , thiết kế thời trang , phương tiện kỹ thuật số , thiết kế đồ chơi , và thiết kế sản phẩm . Nó cũng cung cấp bằng cấp MFA về mỹ thuật , thiết kế đồ họa, thực hành công cộng và viết .

Otis College of Art and Design
Otis College of Art and Design

Các ngành học tại Otis College of Art and Design

Otis College of Art and Design
Otis College of Art and Design
Read more

Chi phí

CHI PHÍ THEO NĂM

 • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • US$14,600
 • CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
  • US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

 • BẬC ĐẠI HỌC
  • US$39,554
 • BẬC CAO HỌC
  • US$40,554

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Otis College of Art and Design

Location: Otis College of Art and Design, Lincoln Boulevard, Los Angeles, CA, USAPhone: +1 310-665-6800
Website: http://www.otis.edu/
Distance: 0 km

Loyola Marymount University

Location: Loyola Marymount University, Loyola Marymount University Drive, Los Angeles, CA, USAPhone: +1 310-338-2700
Website: http://www.lmu.edu/
Distance: 1.55 km