fbpx

Trường bách khoa Otago (Otago Polytechnic) nằm ở Otago, New Zealand. Học viện có các cơ sở, trung tâm đào tạo tại Dunedin, Mosgiel, Cromwell, Alexandra, Wanaka, Queenstown. Chương trình cơ bản, liên thông, nghiên cứu sau Cao học, chứng chỉ & giấy chứng nhận hệ cao học được cung cấp trong lĩnh vực y tế, mỹ thuật, thiết kế, điều dưỡng thú y & chăm sóc động vật, công nghệ thông tin.

Trường bách khoa Otago (Otago Polytechnic) nằm ở Otago, New Zealand. Học viện có các cơ sở, trung tâm đào tạo tại Dunedin, Mosgiel, Cromwell, Alexandra, Wanaka, Queenstown. Chương trình cơ bản, liên thông, nghiên cứu sau Cao học, chứng chỉ & giấy chứng nhận hệ cao học được cung cấp trong lĩnh vực y tế, mỹ thuật, thiết kế, điều dưỡng thú y & chăm sóc động vật, công nghệ thông tin.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Otago Polytechnic

Location: Otago Polytechnic Forth Street, North Dunedin, Dunedin, New ZealandPhone: +64 3-477 3014
Website: http://www.op.ac.nz/
Distance: 0 km

University of Otago

Location: University of Otago Leith Street, North Dunedin, Dunedin, New ZealandPhone: +64 3-479 7000
Website: http://www.otago.ac.nz/
Distance: 0.36 km