fbpx

Được thành lập năm 1963, đại học Oral Roberts (Oral Roberts University) là trường nghệ thuật tự do Cơ Đốc giáo, tư thục, phi lợi nhuận tại Tulsa, Oklahoma. Học viện có hơn 3,000 sinh viên theo học. Oral Roberts cung cấp 65 chuyên ngành cử nhân, 14 khóa học thạc sỹ, 2 bằng tiến sỹ. Những chuyên đề lớn nhất như mục sư đạo Cơ Đốc giáo, phương tiện truyền thông đại chúng, quản trị kinh doanh, tâm lý học, sinh học, điều dưỡng. Chương trình cao học được giảng dạy thông qua các trường: kinh doanh, thần học & truyền giáo, sư phạm

Được thành lập năm 1963, đại học Oral Roberts (Oral Roberts University) là trường nghệ thuật tự do Cơ Đốc giáo, tư thục, phi lợi nhuận tại Tulsa, Oklahoma. Học viện có hơn 3,000 sinh viên theo học. Oral Roberts cung cấp 65 chuyên ngành cử nhân, 14 khóa học thạc sỹ, 2 bằng tiến sỹ. Những chuyên đề lớn nhất như mục sư đạo Cơ Đốc giáo, phương tiện truyền thông đại chúng, quản trị kinh doanh, tâm lý học, sinh học, điều dưỡng. Chương trình cao học được giảng dạy thông qua các trường: kinh doanh, thần học & truyền giáo, sư phạm

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Oklahoma - Tulsa

Location: University of Oklahoma Tulsa, E 19th St # Ll103, Tulsa, OK, USAPhone: (918) 660-3000
Website: http://www.ou.edu/tulsa
Distance: 9.44 km

Oral Roberts University

Location: Oral Roberts University, S Lewis Ave, Tulsa, OK, USAPhone: +1 918-495-6161
Website: http://oru.edu/
Distance: 0 km