fbpx

Open University Malaysia (OUM)

Ngày đăng 2019-01-04
Quốc gia Malaysia
Xếp hạng
0.0
Đại học Mở Malaysia, được thành lập vào năm 2000 là trường đại học tư nhân thứ bảy tại Malaysia. OUM cung cấp 70 chương trình học tập trong nhiều ngành, từ CNTT và Kỹ thuật tới Nghệ thuật và Khoa học Xã hội, Kinh doanh và Khoa học. OUM có hơn 79.000 sinh viên. OUM đã thành lập 5 khoa – Kinh doanh và Quản lý, Khoa học & Công nghệ, Xã Hội Khoa học Ứng Dụng, Giáo dục & Ngôn ngữ và Công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện. Ngoài cơ sở chính tại Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur, OUM đã thành lập một mạng lưới mạnh các trung tâm học tập trong phạm vi cả nước.
Đại học Mở Malaysia, được thành lập vào năm 2000 là trường đại học tư nhân thứ bảy tại Malaysia. OUM cung cấp 70 chương trình học tập trong nhiều ngành, từ CNTT và Kỹ thuật tới Nghệ thuật và Khoa học Xã hội, Kinh doanh và Khoa học. OUM có hơn 79.000 sinh viên. OUM đã thành lập 5 khoa – Kinh doanh và Quản lý, Khoa học & Công nghệ, Xã Hội Khoa học Ứng Dụng, Giáo dục & Ngôn ngữ và Công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện. Ngoài cơ sở chính tại Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur, OUM đã thành lập một mạng lưới mạnh các trung tâm học tập trong phạm vi cả nước.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Open University Malaysia (OUM)

Location: Open University Malaysia (OUM), Sibu Learning Centre, Jalan Kuda, Pekan Sibu, Sibu, Sarawak, Ma-lai-xi-aPhone: +60 13-884 7514
Website: http://www.oum.edu.my/
Distance: 0 km

University College of Technology Sarawak (UCTS)

Location: University College of Technology Sarawak, Persiaran Brooke, Sibu, Sarawak, Ma-lai-xi-aPhone: +60 84-367 300
Website: http://www.ucts.edu.my/
Distance: 4.54 km