fbpx

Open Universities Australia

Ngày đăng 2018-12-28
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Được thành lập vào năm 1993, đại học Mở Australia (Open Universities Australia) trực thuộc bảy trường đại học; tọa lạc tại Melbourne, Victoria. Trường cung cấp các chương trình đào tạo trực tuyến. Sinh viên có thể chọn khóa học từ hơn 100 môn học và bằng tốt nghiệp được cấp từ 15 cơ sở đào tạo. Học viện có khoảng 40 chương trình hệ đại học và cao học trong các lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh, giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, luật và khoa học với hàng ngàn sinh viên theo học từ khắp nơi trên thế giới hàng năm.

Được thành lập vào năm 1993, đại học Mở Australia (Open Universities Australia) trực thuộc bảy trường đại học; tọa lạc tại Melbourne, Victoria. Trường cung cấp các chương trình đào tạo trực tuyến. Sinh viên có thể chọn khóa học từ hơn 100 môn học và bằng tốt nghiệp được cấp từ 15 cơ sở đào tạo. Học viện có khoảng 40 chương trình hệ đại học và cao học trong các lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh, giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, luật và khoa học với hàng ngàn sinh viên theo học từ khắp nơi trên thế giới hàng năm.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Computer Power Institute

Location: 450 Queen Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: 09 916 6640
Website: https://computerpowerplus.ac.nz/
Distance: 1.42 km

Selmar Institute of Education

Location: Selmar Institute of Education, Wellington Street, St Kilda, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 1300 923 198
Website: https://selmar.edu.au/
Distance: 4.98 km

LH Martin Institute

Location: The LH Martin Institute, Spencer Road, Parkville Victoria, ÚcPhone: +61 3 8344 0756
Distance: 2.7 km

Mercury Institute of Victoria

Location: Mercury Institute of Victoria Pty Ltd, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9654 0101
Distance: 1.86 km

Barkly International College

Location: Barkly International College, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9600 2996
Website: http://www.barklycollege.com/
Distance: 1.19 km

Australian Academy of Hairdressing

Location: The Academy, Victoria Street, North Melbourne VIC, ÚcPhone: +1 719-598-5770
Website: https://thehairacademy.com.au/
Distance: 1.66 km