fbpx

Open Training and Education Network (OTEN)

Ngày đăng 2018-12-27
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Mạng lưới Giáo dục và Đào tạo Mở (OTEN) được thành lập năm 1889 và nằm tại Strathfield, NSW. Trường cung cấp các dịch vụ giáo dục và đào tạo chuyên ngành từ xa. OTEN tổ chức khoảng 200 khóa học cấp bằng vầ các khóa học khác một cách linh hoạt và từ xa. Vào năm 2004, kết quả của việc tái cơ cấu Phòng Giáo dục và Đào tạo là OTEN trở thành một phần của Học viện Tây Sydney. Trường cấp chứng chỉ, bằng và bằng cao cấp và tổ chức một số chương trình dịch vụ kinh doanh bên cạnh các khóa học không cơ cấu trong các chuyên ngành Kế toán, Dịch vụ Cộng đồng, Hoạt động hàng hải, Quảng cáo, Truyền thông, Marketing, Báo chí, Dịch vụ bất động sản, v.vv…

Mạng lưới Giáo dục và Đào tạo Mở (OTEN) được thành lập năm 1889 và nằm tại Strathfield, NSW. Trường cung cấp các dịch vụ giáo dục và đào tạo chuyên ngành từ xa. OTEN tổ chức khoảng 200 khóa học cấp bằng vầ các khóa học khác một cách linh hoạt và từ xa. Vào năm 2004, kết quả của việc tái cơ cấu Phòng Giáo dục và Đào tạo là OTEN trở thành một phần của Học viện Tây Sydney. Trường cấp chứng chỉ, bằng và bằng cao cấp và tổ chức một số chương trình dịch vụ kinh doanh bên cạnh các khóa học không cơ cấu trong các chuyên ngành Kế toán, Dịch vụ Cộng đồng, Hoạt động hàng hải, Quảng cáo, Truyền thông, Marketing, Báo chí, Dịch vụ bất động sản, v.vv…

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Le Cordon Bleu Australia

Location: Le Cordon Bleu Australia (Sydney), Blaxland Road, Ryde NSW, AustraliaPhone: +61 2 8878 3100
Website: http://www.cordonbleu.edu/sydney
Distance: 7.39 km

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 9.92 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 9.48 km

Australia Onsung International College

Location: 55 Regent St, Chippendale New South Wales, ÚcDistance: 9.83 km

Australian College of Technology and Business

Location: Australian College of Technology, Kent Street, Sydney New South Wales, ÚcDistance: 9.91 km

Bedford Business College

Location: Bedford College, Parramatta Road, Glebe New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 174 174
Website: http://www.bedford.edu.au/contact
Distance: 8.04 km