fbpx

Open Colleges

Ngày đăng 2018-12-28
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng Địa điểm mở trước đây là Cengage được thành lập năm 1921, là một cơ sở cung cấp đào tạo từ xa. Cơ sở giáo dục cung cấp các khóa học về trên 15 ngành, trong số đó có kế toán – tài chính, khách sạn và bán lẻ, công nghệ thông tin & thiết kế, sức khỏe và an toàn lao động, kinh doanh, tiếp thị, và nghệ thuật sáng tạo & giải trí. Các khóa học này được cung cấp dưới hình thức các chương trình lấy chứng chỉ, văn bằng và văn bằng cao cấp. Trụ sở chính đặt tại Artarmon, New South Wales.

Cao đẳng Địa điểm mở trước đây là Cengage được thành lập năm 1921, là một cơ sở cung cấp đào tạo từ xa. Cơ sở giáo dục cung cấp các khóa học về trên 15 ngành, trong số đó có kế toán – tài chính, khách sạn và bán lẻ, công nghệ thông tin & thiết kế, sức khỏe và an toàn lao động, kinh doanh, tiếp thị, và nghệ thuật sáng tạo & giải trí. Các khóa học này được cung cấp dưới hình thức các chương trình lấy chứng chỉ, văn bằng và văn bằng cao cấp. Trụ sở chính đặt tại Artarmon, New South Wales.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Australian Professional Skills Institute

Location: Australian Professional Skills Institute, Wellington Street, Perth WA, AustraliaPhone: +61 1300 883 673
Website: http://www.apsi.edu.au/
Distance: 0.46 km

Christ Church Grammar School

Location: Christ Church Grammar School, Queenslea Drive, Claremont Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9442 1555
Website: http://www.ccgs.wa.edu.au/
Distance: 9.08 km

Perth College, Anglican School for Girls

Location: Perth College, Lawley Crescent, Mount Lawley Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9471 2100
Website: http://www.perthcollege.wa.edu.au/
Distance: 2.4 km

Trinity Theological College

Location: Trinity Theological College, Newcastle Street, Leederville Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9228 9067
Website: http://www.ttc.wa.edu.au/
Distance: 2.44 km

Australian Institute of Technology And Education

Location: Australian Institute of Technology Transfer, Sarich Way, Bentley Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9355 3534
Website: http://www.aitt.com.au/
Distance: 5.54 km

Australian College of Specialist Makeup

Location: Australian College of Specialist Makeup | ACSM, Stirling Street, Perth Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9228 4611
Website: http://www.acsm.com.au/
Distance: 0.12 km