fbpx
Cao đẳng Olympia (Olympia College) là một thành viên của tập đoàn giáo dục Raffles Malaysia, được thành lập năm 1995. Trường có 6 cơ sở trên toàn lãnh thổ Malaysia bao gồm Kuala Lumpur (Headquarters), Petaling Jaya, Penang, Johor Bahru, Kuantan, Ipoh. Cao đẳng Olympia cung cấp chương trình ngắn hạn & quỹ tài trợ, chứng chỉ, giấy chứng nhận đại học quốc gia, cao học. Cơ sở Ipoh tổ chức những khóa học về quản lý khách sạn, nghiên cứu kinh doanh, công nghệ truyền thông & thông tin, kỹ thuật điện & điện tử, quản lý thời trang & viễn thông

 

Cao đẳng Olympia (Olympia College) là một thành viên của tập đoàn giáo dục Raffles Malaysia, được thành lập năm 1995. Trường có 6 cơ sở trên toàn lãnh thổ Malaysia bao gồm Kuala Lumpur (Headquarters), Petaling Jaya, Penang, Johor Bahru, Kuantan, Ipoh. Cao đẳng Olympia cung cấp chương trình ngắn hạn & quỹ tài trợ, chứng chỉ, giấy chứng nhận đại học quốc gia, cao học. Cơ sở Ipoh tổ chức những khóa học về quản lý khách sạn, nghiên cứu kinh doanh, công nghệ truyền thông & thông tin, kỹ thuật điện & điện tử, quản lý thời trang & viễn thông

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Equator Academy of Art

Location: Equator Academy of Art, George Town, Penang, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-226 5116
Website: http://www.equator.edu.my/
Distance: 0.66 km

Olympia College (Malaysia)

Location: Olympia College Penang, Jalan Dr Lim Chwee Leong, Georgetown, Pulau Pinang, Penang, MalaysiaPhone: +60 12-656 1828
Website: http://www.olympia.edu.my/
Distance: 0 km

ESMOD Malaysia

Location: The One Academy, Jalan Anson, George Town, Penang, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-210 3000
Website: http://www.theoneacademy.edu.my
Distance: 0.93 km

RCSI & UCD Malaysia Campus

Location: RCSI & UCD Malaysia Campus (formerly Penang Medical College), Jalan Sepoy Lines, Pulau Pinang, Penang, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-217 1999
Website: http://www.pmc.edu.my/
Distance: 2.69 km

Universiti Sains Malaysia (USM)

Location: Universiti Sains Malaysia, Gelugor, Penang, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-653 3888
Website: http://www.usm.my/index.php/ms/
Distance: 7.42 km

KDU Penang University College

Location: KDU Penang University College, Jalan Anson, Georgetown, Pulau Pinang, Penang, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-238 6368
Website: http://www.kdupg.edu.my/
Distance: 1.02 km